La brigada municipal està canviant les plaques amb els noms dels carrers que estan malmeses o deteriorades

L’Ajuntament informa que, aquesta setmana, la brigada municipal està canviant les plaques amb els noms dels carrers que estan malmeses o deteriorades pel pas del temps. En total, se substitueixen una vintena d’indicatius per plaques de marbre.


El Ayuntamiento informa de que, esta semana, la brigada municipal está cambiando las placas con los nombres de las calles que están en mal estado o deterioradas por el paso del tiempo. En total, se sustituyen una veintena de indicativos por placas de mármol.