La biblioteca recupera l’activitat d’abans de la pandèmia amb l’ampliació de l’oferta lectora i la recuperació d’activitats

La Biblioteca pública de la Bisbal del Penedès ha recuperat el nombre d’activitats previ a la pandèmia entre els darrers mesos de 2021 i l’inici del 2022. Això ha estat gràcies a la recuperació de les visites guiades escolars i dels casals, així com altres activitats com ara les sessions de l’hora del conte, les conferències, les exposicions i les presentacions. També s’han tornat a programar cicles com el Biblioteques amb DO, l’ArtTer o els dedicats a la setmana del reciclatge, a les dones o a la Marató; a més d’intensificar la col·laboració amb el Cicle Gaudí -fent expositors temàtics relacionats amb alguns dels films projectats- i amb les activitats de Nadal, acollint les visites del casal i creant un espai de ludoteca al Parc de Nadal.

Durant aquests darrers mesos, també s’han incorporat noves activitats entre les quals destaquen un club de lectura o la col·laboració per acollir les reunions del Cercle Poètic Bisbalenc, a més de comptar amb una ampliació del personal bibliotecari, gràcies a la contractació d’una jove en pràctiques per donar suport a les tasques d’atenció al públic. Tot això ha permès elevar el nombre d’activitats fins a una xifra pròxima a l’anterior a la pandèmia, amb una cinquantena d’activitats i gairebé un miler d’usuaris/participants.

Cal recordar que, l’any 2020, la biblioteca va estar tancada parcialment. Per contra, aquest darrer any la biblioteca ha pogut restar oberta més de 200 dies l’any, tot i que l’assistència no ha tornat encara a nivells prepandèmics, ja que s’han registrat un 35% menys de visites respecte al 2019, en part a causa de les reduccions d’aforament. Tot i això, sí que s’ha recuperat l’activitat lectora, amb més de 2.400 préstecs realitzats, el volum més alt des de la incorporació de la biblioteca al servei de biblioteques públiques de Catalunya. Des de la biblioteca s’ha explicat que “aquest augment en l’ús i els índexs lectors ha estat també possible gràcies als 900 documents adquirits aquest any, des de llibres a DVD o revistes, gràcies a les partides i subvencions sol·licitades des de la biblioteca per tal d’impulsar nous projectes i adquirir novetats; que han servit per crear un nou espai dedicat exclusivament al còmic i al manga, ampliar la novel·la en castellà i mantenir al dia de les últimes novetats editorials tant en novel·la en català com en publicacions infantils i juvenils”.

Val a dir que la biblioteca bisbalenca ha rebut  subvencions per part del Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya per adquisicions en espècie, destinades a dotar de novetats el fons de la biblioteca, per valor de més de 6000€, i dues subvencions destinades a projectes basats en la compra de proximitat, per un valor total de 3.020€, i que han servit per incrementar el fons de coneixement adult i crear i ampliar un nou espai destinat a còmic infantil i còmic i manga d’adults.


CASTELLANO | La Biblioteca pública de la Bisbal del Penedès ha recuperado el número de actividades previo a la pandemia entre los últimos meses del 2021 y el inicio del 2022. Esto ha sido gracias a la recuperación de las visitas guiadas escolares y los casals, así como otras actividades como por ejemplo las sesiones de la hora del cuento, las conferencias, las exposiciones y las presentaciones. También se han vuelto a programar ciclos como el ‘Biblioteques amb DO’, el ‘ArtTer’ o los dedicados a la semana del reciclaje, las mujeres o la Marató; además de intensificar la colaboración con el Cicle Gaudí -haciendo expositores temáticos relacionados con algunas de las películas proyectadas- y con las actividades de Navidad, acogiendo las visitas del casal y creando un espacio de ludoteca en el Parque de Navidad.

Durante los últimos meses, también se han incorporado nuevas actividades entre las cuales destacan un club de lectura o la colaboración para acoger las reuniones del ‘Cercle Pòetic Bisbalenc’, además de contar con una ampliación del personal bibliotecario, gracias a la contratación de una joven en prácticas para dar apoyo a las tareas de atención al público. Todo esto ha permitido elevar el número de actividades hasta una cifra próxima a la anterior a la pandemia, con una cincuentena de actividades y casi un millar de usuarios/participantes.

Cabe recordar que, el año 2020, la biblioteca estuvo cerrada parcialmente. Por contra, este último año la biblioteca ha podido estar abierta más de 200 días al año, aunque la asistencia no ha vuelto todavía a niveles pre pandémicos, ya que se han registrado un 35% menos de visitas respecto al 2019, en parte a causa de las reducciones de aforo. Aun así, sí que se ha recuperado la actividad lectora, con más de 2.400 préstamos realizados, el volumen más alto desde la incorporación de la biblioteca en el servicio de bibliotecas públicas de Catalunya. Desde la biblioteca se ha explicado que “este aumento en el uso y los índices lectores ha sido también posible gracias a los 900 documentos adquiridos este año, desde libros a DVD o revistas, gracias a las partidas y subvenciones solicitadas desde la biblioteca con tal de impulsar nuevos proyectos y adquirir novedades; que han servido para crear un nuevo espacio dedicado exclusivamente al cómic y al. manga, ampliar la novela en castellano y mantener al día las últimas novedades editoriales tanto en novela en catalán como en publicaciones infantiles y juveniles”.

Cabe mencionar que la biblioteca de la Bisbal ha recibido subvenciones por parte del Departamento de Cultura de la Generalitat de Catalunya por adquisiciones en especie, destinadas a dotar de novedades el fondo de la biblioteca, por valor de más de 6000€, y dos subvenciones destinadas a proyectos basados en la compra de proximidad, por un valor total de 3.020€, y que han servicio para incrementar el fondo de conocimiento adulto y crear y ampliar un nuevo espacio destinado al cómic infantil y cómic y manga de adultos.