S’aprova el pagament de 10.000€ a l’ADF Clot de Bou per unes subvencions aprovades abans del maig de 2015

La Junta de Govern del 17 de gener de 2022 ha aprovat el pagament de 10.000€ a l’ADF Clot de Bou per subvencions aprovades -i no abonades per part de l’Ajuntament- dels anys 2014 i 2015.

Segons ha explicat l’alcaldessa de la Bisbal del Penedès, Agnès Ferré, “en una Junta de Govern de l’abril de 2014 es va aprovar una subvenció de 10.000€ a l’ADF Clot de Bou i, el setembre del 2014, l’Ajuntament de La Bisbal del Penedès va abonar el 50% d’aquesta subvenció, és a dir, 5.000€. D’altra banda, la Junta de Govern del febrer de 2015 va aprovar un conveni de 5.000€ amb l’ADF Clot de Bou, però l’Ajuntament no el va pagar. Per tant, l’ADF tenia aprovats 10.000€ de subvenció que no havia cobrat i que havia justificat i, per això, després de fer les comprovacions oportunes, hem procedit a aprovar aquest pagament”.

Ferré ha volgut aclarir que “del 2016 al 2021 l’equip de govern actual ha signat cada any un conveni amb l’entitat, s’han atorgat 5.000 cada any, s’han justificat i s’han pagat puntualment”.


La Junta de Gobierno del 17 de enero de 2022 ha aprobado el pago de 10.000€ a la ADF Clot de Bou por subvenciones  aprobadas -y no abonadas por parte del Ayuntamiento- de los años 2014 y 2015.

Según ha explicado la alcaldesa de la Bisbal del Penedès, Agnès Ferré, “en una Junta de Gobierno de abril del 2014 se aprobó una subvención de 10.000€ en la ADF Clot de Bou y, en septiembre del 2014, el Ayuntamiento de La Bisbal del Penedès abonó el 50% de esta subvención, es decir, 5.000€. Por otro lado, la Junta de Gobierno de febrero del 2015 aprobó un convenio de 5.000€ con la ADF Clot de Bou, pero el Ayuntamiento no lo pagó. Por tanto, la ADF tenía aprobados 10.000€ de subvención que no había cobrado y que había justificado y, por eso, después de hacer las comprobaciones oportunas, hemos procedido a aprobar este pago”.

Ferré ha querido aclarar que “del 2016 al 2021 el equipo de gobierno actual ha firmado cada año un convenio con la entidad, se han otorgado 5.000 cada año, se han justificado y se han pagado puntualmente”.