L’Ajuntament ha sol·licitat una subvenció per finalitzar les franges forestals de protecció de Can Gordei i l’Esplai

L’Ajuntament de La Bisbal del Penedès ha sol·licitat una subvenció de 13.000€ a la Generalitat de Catalunya per al tractament de la vegetació en urbanitzacions i nuclis de població afectats per la Llei 5/2003, de 22 d’abril, de mesures de prevenció dels incendis forestals a les urbanitzacions sense continuïtat immediata amb la trama urbana, corresponents a 2022. Aquesta subvenció es vol emprar per finalitzar els següents treballs:

  • La part que queda per fer d’una franja a Can Gordei i l’Esplai, la darrera que queda d’aquesta part.
  • Franja est de Can Gordei: la zona que va paral·lela als carrers Segre i Ter, que va des de la C-51 fins als dipòsits d’aigua del primer polígon.
  • Tota la franja del segon polígon de Can Gordei.
  • Una petita zona que queda pendent al barranc del Quadrell (paral·lel al carrer Foix) i una franja d’entre 20 i 40 metres d’amplada que queda a l’Esplai, paral·lel al carrer Francisco de Goya i la carretera de Mas Arbonès.

La totalitat d’aquests treballs tindrà un cost de 34.224, 85€ (IVA inclòs). Una part es pagarà amb la subvenció que concedeixi la Generalitat de Catalunya i, la resta, amb la partida corresponent del pressupost l’Ajuntament de La Bisbal del Penedès.


CASTELLANO | El Ayuntamiento de La Bisbal del Penedès ha solicitado una subvención de 13.000€ a la Generalitat de Catalunya para el tratamiento de la vegetación en urbanizaciones y núcleos de población afectados por la Ley 5/2003, de 22 de abril, de medidas de prevención de los incendios forestales en las urbanizaciones sin continuidad inmediata con la trama urbana, correspondientes al 2022. Esta subvención se quiere emplear para finalizar los siguientes trabajos:

  • La parte que queda por hacer de una franja en Can Gordei y l’Esplai, la última que queda de esta parte.
  • Franja este de Can Gordei: la zona que va paralela a las calles Segre y Ter, que va desde la C-51 hasta los depósitos de agua del primer polígono.
  • Toda la franja del segundo polígono de Can Gordei.
  • Una pequeña zona que queda pendiente en el barranco del Quadrell (paralelo a la calle Foix) y una franja de entre 20 y 40 metros de ancho que queda en l’Esplai, paralela a la calle Francisco de Goya y la carretera de Mas Arbonès.

La totalidad de estos trabajos tendrá un coste de 34.224,85€ (IVA incluido). Una parte se pagará con la subvención que conceda la Generalitat de Catalunya y, el resto, con la partida correspondiente del presupuesto del Ayuntamiento de La Bisbal del Penedès.