Es prorroguen les restriccions i s’especifiquen nous àmbits en que cal presentar el certificat COVID digital de la UE a partir d’aquest divendres 26 de novembre

Es prorroga el nivell de restriccions per la COVID-19 vigent i, a partir de d’aquest divendres 26 de novembre, s’especifiquen nous àmbits en què cal presentar el certificat COVID digital de la UE.
Per a més informació podeu accedir a l’enllaç: http://ow.ly/3etW30s1QPc


Se prorroga el nivel de restricciones por la COVID-19 vigente y, a partir de este viernes 26 de noviembre, se especifican nuevos ámbitos en los que hay que presentar el certificado COVID digital de la UE.
Para más información podéis acceder al enlace: http://ow.ly/3etW30s1QPc