S’han prorrogat les mesures contra la COVID-19 vigents des del 22 d’octubre

S’han prorrogat les mesures contra la COVID-19 vigents des del 22 d’octubre.

Per a més informació podeu accedir a l’enllaç: http://ow.ly/3G1t50GQR1F


Se han prorrogado las medidas contra la COVID-19 vigentes desde el 22 de octubre.

Para más información podéis acceder al enlace: http://ow.ly/3G1t50GQR1F