17 persones que s’han format dins del punt formatiu Incorpora en ‘coaching’ laboral i logística a La Bisbal del Penedès han començat les pràctiques aquest dilluns

El passat mes d’octubre es va engegar, a La Bisbal del Penedès, un curs gratuït de coaching laboral i logística organitzat des del Servei d’Ocupació Municipal de la Bisbal del Penedès (SOM Bisbal), la Cooperativa Actua i Incorpora (Fundació La Caixa). Es tracta d’una formació gratuïta (subvencionada pel programa Incorpora de la Caixa) que Actua va fer a mida per a una empresa del territori, ID Logistics, i que oferia als assistents la possibilitat de fer pràctiques al centre de treball d’ID Logistics per a Kiabi.

Aquest dilluns 8 de novembre, 17 de les 20 persones que van començar el curs han iniciat el període de pràctiques a l’empresa, amb l’objectiu de posar a prova els aprenentatges adquirits en el món laboral: arribada de productes, picking, enviament, etc. L’alcaldessa de la Bisbal del Penedès i responsable de l’àrea d’Ocupació, Agnès Ferré, ha volgut “felicitar les 17 persones que estan fent pràctiques després de fer curs teòric”. També ha volgut agrair “a ID Logístics que hagi confiat en el SOM Bisbal i Actua per tirar endavant aquesta formació, que s’ha fet a mida de les seves necessitats de personal. De fet, l’empresa necessita personal i, dels alumnes que estan en pràctiques, contractaran aquells que superin aquest període. Per tant, es tracta d’una formació que facilita la inserció laboral dels seus participants”. Ferré ha afegit que “aquest dijous al matí hem visitat la planta, hem vist els treballadors en pràctiques d’un dels torns -el de matí- i hem conversat amb Actua i Incorpora, que ens han explicat que aquest projecte està sent un èxit. Ha estat la primera col·laboració d’aquest tipus, però que no serà l’única”. 

El curs gratuït de coaching laboral i logística s’adreçava a tota la població, sense límit d’edat, en situació d’atur o vulnerabilitat a l’hora de trobar feina. 


CASTELLANO | El pasado mes de octubre empezó, en la Bisbal del Penedès, un curso gratuito de coaching laboral y logística organizado desde el Servei d’Ocupació Municipal de la Bisbal del Penedès (SOM Bisbal), la Cooperativa Actua e Incorpora (Fundació La Caixa). Se trata de una formación gratuita (subvencionada por el programa Incorpora de la Caixa) que Actua hizo a medida para una empresa del territorio, ID Logistics, y que ofrecía a los asistentes la posibilidad de hacer prácticas en el centro de trabajo de ID Logistics para Kiabi.

Este lunes 8 de noviembre, 17 de las 20 personas que empezaron el curso han iniciado el periodo de prácticas en la empresa, con el objetivo de poner a prueba los aprendizajes adquiridos en el mundo laboral: llegada de productos, picking, envío, etc. La alcaldesa de la Bisbal del Penedès y responsable del área de Ocupación, Agnès Ferré, ha querido “felicitar a las 17 personas que están haciendo prácticas después de hacer el curso teórico”. También ha querido agradecer “a ID Logistics que haya confiado en el SOM Bisbal y Actua para llevar a cabo esta formación, que se ha hecho a medida de sus necesidades de personal. De hecho, la empresa necesita personal y, de los alumnos que están haciendo prácticas, contratarán a aquellos que superen este periodo. Por tanto, se trata de una formación que facilita la inserción laboral de sus participantes”. Ferré ha añadido que “este jueves por la mañana hemos visitado la planta, hemos visto a los trabajadores en prácticas de uno de los turnos -el de mañanas- y hemos conversado con Actua e Incorpora, que nos han explicado que este proyecto está siendo un éxito. Ha sido la primera colaboración de este tipo pero que no será la única”.

El curso gratuito de coaching laboral y logística estaba dirigido a toda la población, sin límite de edad, en situación de paro o vulnerabilidad a la hora de encontrar trabajo.