L’Ajuntament de la Bisbal del Penedès farà realitat properament les propostes més votades del Pressupost Participatiu

Un total de 192 famílies de La Bisbal del Penedès heu votat el Pressupost Participatiu 2021, dotat en 72.000€. L’Ajuntament de la Bisbal del Penedès farà possibles les propostes més votades dels nou barris bisbalencs entre els mesos d’octubre i desembre.

Del 17 al 30 de maig l’Ajuntament de La Bisbal del Penedès va fer una consulta pública a través del web municipal per recollir propostes del veïnat. Posteriorment, durant el mes de juny, es va valorar la viabilitat de les propostes i es van triar les finalistes. Més tard, entre el 4 de juliol i el 20 d’agost, els bisbalencs i les bisbalenques vau poder votar les propostes presencialment a cada barri o adreçant-vos a La Casa de la Vila.

Les propostes més votades i, per tant, les que es faran realitat abans d’acabar l’any, són les següents:

  • L’Ortigós: arreglar i formigonar una part més de carrer (a continuació de la baixada de Mas del Sol, que ja es va fer)
  • La Masieta: arreglar i formigonar una part de la pujada de la Masieta
  • Can Gordei: arreglar el pas de la pista del local social al carrer Francolí
  • L’Esplai: posar cautxú al parc infantil
  • La Miralba: instal·lar aparells de gimnàstica exterior al davant del local social
  • La Pineda de Santa Cristina: arreglar i formigonar un tram del carrer Bages
  • El Papagai: instal·lar aparells de gimnàstica d’exterior
  • El Priorat: instal·lar una taula de ping-pong a l’exterior del local social
  • Nucli: instal·lar un punt de càrrega per a cotxe elèctric a l’Era de Batre

L’alcaldessa de la Bisbal del Penedès, Agnès Ferré, ha explicat que “enguany és el tercer any que tirem endavant el Pressupost Participatiu i estem especialment contents amb el nombre de participants que hem tingut en el procés del Pressupost Participatiu d’enguany. Aquesta proposta de participació ciutadana és molt interessant per al veïnat, ja que poden proposar allò que farien al seu entorn més immediat i votar les propostes finalistes de cada barri, que després es fan realitat en un termini relativament curt de temps”.

Detall del resultat de les votacions:

  L’ORTIGÓS – Total: 7 vots
5 votsArreglar i formigonar una part més del carrer (a continuació de la baixada de Mas del Sol)
2 votsArreglar i formigonar la pujada d’una de les entrades
  LA MASIETA – Total: 22 vots
9 votsArreglar i formigonar una part de la pujada de la Masieta   
7 votsArreglar i formigonar una part del carrer Eucaliptus
5 votsArreglar i formigonar una part del carrer Olivera
1 votNUL
  CAN GORDEI – Total 34 vots
11 votsArreglar el pas de la pista del local social al carrer Francolí
9 votsPosar cautxú al parc infantil
8 votsInstal·lar aparells de gimnàstica d’exterior al parc del carrer Cardener
5 votsInstal·lar barbacoes al local social
1 votNUL
  L’ESPLAI – Total 13 vots
6 votsPosar cautxú al parc infantil
4 votsInstal·lar aparells de gimnàstica a l’exterior del local social  
3 votsPosar taules de pícnic al carrer Joan Miró amb Francisco de Goya
0 votsInstal·lar una taula de ping-pong a l’exterior del local social
  LA MIRALBA – Total 18 vots
11 votsInstal·lar aparells de gimnàstica al davant del local social
6 votsArreglar el pas entre carrers
1 votInstal·lar una taula de ping-pong d’exterior al davant del local social
  LA PINEDA DE SANTA CRISTINA – Total 16 vots
9 votsArreglar i formigonar un tram del carrer Bages
5 votsArreglar i formigonar el tram final del carrer Vallès
2 votsNULS
  EL PAPAGAI – Total 12 vots
8 votsInstal·lar aparells de gimnàstica d’exterior
1 votsInstal·lar una taula de ping-pong d’exterior
3 votsNULS
  EL PRIORAT DE LA BISBAL – Total 11 vots
8 votsInstal·lar una taula de ping-pong d’exterior, al parc del local social
2 votsInstal·lar aparells de gimnàstica d’exterior, al parc del local social
1 votZona agility per a gossos, a l’extra del Piorat
  NUCLI – Total 59 vots
26 votsPunt de recàrrega de cotxe elèctric a l’Era de Batre
23 votsAparells de gimnàstica d’exterior
10 votsTaula de ping-pong d’exterior al barri de la Riba

CASTELLANO | Un total de 192 familias de La Bisbal del Penedès habéis votado en el Presupuesto Participativo 2021, dotado en 72.000€. El Ayuntamiento de la Bisbal del Penedès hará posibles las propuestas más votadas de los nueve barrios bisbalenses entre los meses de octubre y diciembre.

Del 17 al 30 de mayo el Ayuntamiento de La Bisbal del Penedès hizo una consulta pública a través de la web municipal para recoger propuestas del vecindario. Posteriormente, durante el mes de junio, se valoró la viabilidad de las propuestas y se eligieron las finalistas. Más tarde, entre el 4 de julio y el 20 de agosto, los vecinos y vecinas de la Bisbal pudisteis votar las propuestas presencialmente en cada barrio o dirigiéndoos en La Casa de la Vila.

Las propuestas más votadas y, por lo tanto, las que se harán realidad antes de finalizar el año, son las siguientes:

L’Ortigós: arreglar y hormigonar una parte más de calle (a continuación de la bajada del Mas del Sol, que ya se hizo)

La Masieta: arreglar y hormigonar una parte de la subida de la Masieta

•Can Gordei: arreglar el paso de la pista del local social en la calle Francolí

•L’Esplai: poner caucho en el parque infantil

•La Miralba: instalar aparatos de gimnasia exterior delante del local social

La Pineda de Santa Cristina: arreglar y hormigonar un tramo de la calle Bages

•El Papagai: instalar aparatos de gimnasia de exterior

El Priorat: instalar una mesa de ping-pong en el exterior del local social

Núcleo: instalar un punto de carga para coche eléctrico en la Era de Batre

La alcaldesa de la Bisbal del Penedès, Agnès Ferré, ha explicado que “este año es el tercer año que sacamos adelante el Presupuesto Participativo y estamos especialmente contentos con el número de participantes que hemos tenido en el proceso del Presupuesto Participativo de este año. Esta propuesta de participación ciudadana es muy interesante para el vecindario, puesto que pueden proponer aquello que harían a su entorno más inmediato y votar las propuestas finalistas de cada barrio, que después se hacen realidad en un plazo relativamente corto de tiempo”.

Detalle del resultado de las votaciones:

  L’ORTIGÓS – Total: 7 votos
5 votosArreglar y hormigonar una parte más de calle (a continuación de la bajada del Mas del Sol, que ya se hizo)
2 votosArreglar y hormigonar la subida de una de las entradas
  LA MASIETA – Total: 22 votos
9 votosArreglar y hormigonar una parte de la subida de la Masieta  
7 votosArreglar y hormigonar una parte de la calle Eucaliptus
5 votosArreglar y hormigonar una parte de la calle Olivera
1 votoNULO
  CAN GORDEI – Total 34 votos
11 votosArreglar el paso de la pista del local social a la calle Francolí
9 votosPosar caucho en el parque infantil
8 votosInstalar aparatos de gimnasia de exterior en el parque de la calle Cardener
5 votosInstalar barbacoas en el local social
1 votoNUL
  L’ESPLAI – Total 13 votos
6 votosPoner caucho en el parque infantil
4 votosInstalar aparatos de gimnasia en el exterior del local social  
3 votosPoner mesas de Pícnic en la calle Joan Miró con Francisco de Goya
0 votosInstalar una mesa de ping-pong en el exterior del local social
  LA MIRALBA – Total 18 votos
11 votosInstalar aparatos de gimnasia delante del local social  
6 votosArreglar el paso entre calles
1 votoInstalar una mesa de ping-pong de exterior delante del local social
    LA PINEDA DE SANTA CRISTINA – Total 16 votos
9 votosArreglar y hormigonar un tramo de la calle Bages
5 votosArreglar y hormigonar el tramo final de la calle Vallès
2 votosNULOS
  EL PAPAGAI – Total 12 votos
8 votosInstalar aparatos de gimnasia de exterior
1 votosInstalar una mesa de ping-pong de exterior
3 votosNULS
  EL PRIORAT DE LA BISBAL – Total 11 votos
8 votosInstalar una mesa de ping-pong de exterior, en el parque del local social
2 votosInstalar aparatos de gimnasia de exterior, en el parque del local social
1 votoZona agility para perros, en la extra del Priorat
  NÚCLEO– Total 59 votos
26 votosPunto de recarga de coche eléctrico en la Era de Batre
23 votosAparatos de gimnasia de exterior
10 votosMesa de ping-pong de exterior en el barrio de la Riba