L’autopista AP2 deixarà de ser de pagament a partir de l’1 de setembre

L’1 de setembre l’autopista AP2 deixarà de ser de pagament, ja que finalitza el contracte concessional d’Autopistats Concesionaria Española SAU, corresponent a l’explotació i conservació de l’autopista de peatge AP2, Saragossa-Mediterrani, que passa per la Bisbal del Penedès amb accés i sortida al municipi.

La titularitat de l’autopista, a partir d’aquesta data, passa a ser del Ministeri de Transports, Mobilitat i Agenda Urbana.

L’alcaldessa de la Bisbal del Penedès, Agnès Ferré, ha explicat que “l’empresa concessionària abonava a l’Ajuntament, com a Impost sobre Béns immobles de característiques especials, 158.537,84€ anuals pel pas de l’AP2 pel municipi, un impost que només s’ha cobrat des del 2016, ja que abans comptaven amb una bonificació del 95% de l’IBI. A partir del 2022 es deixarà de cobrar aquest impost, però en contrapartida, els usuaris podran utilitzar l’AP2 de forma gratuïta”.


El 1 de septiembre la autopista AP2 dejará de ser de pago, ya que finaliza el contrato concesional de Autopistas Concesionaria Española SAU, correspondiente a la explotación y conservación de la autopista de peaje AP2, Zaragoza-Mediterráneo, que pasa por la Bisbal del Penedès con acceso y salida en el municipio.

La titularidad de la autopista, a partir de esta fecha, pasa a ser del ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana.

La alcaldesa de la Bisbal del Penedès, Agnès Ferré, ha explicado que “la empresa concesionaria abonaba al Ayuntamiento, como Impuesto de Bienes Inmuebles de características especiales, 158.537,84€ anuales por el paso de la AP2 por el municipio, un impuesto que solamente se ha cobrado desde el 2016, ya que antes contaban con una bonificación del 95% del IBI. A partir del 2022 se dejará de cobrar este impuesto, pero como contrapartida, los usuarios podrán utilizar la AP2 de forma gratuita”.