Aquesta setmana finalitzen els treballs d’arranjament de l’asfalt del carrer Periquito Canor del Papagai

Aquesta setmana finalitzen els treballs d’arranjament del ferm del carrer Periquito Canor del Papagai. La Regidoria de Mobilitat i Via Pública du a terme aquests treballs per millorar l’asfaltat d’aquest carrer, ja que estava molt malmès, principalment a causa de les arrels d’alguns arbres que havien aixecat el paviment.


Esta semana finalizan los trabajos de reparación del firme de la calle Periquito Canor del Papagai. La Concejalía de Movilidad y Vía Pública lleva a cabo estos trabajos para mejorar el asfaltado de esta calle, ya que estaba muy estropeado, principalmente a causa de las raíces de algunos árboles que habían levantado el pavimento.