S’obre el termini per accedir a tres contractes en pràctiques remunerades -per a joves- en el marc del programa de Garantia Juvenil

L’Ajuntament de la Bisbal del Penedès contractarà tres joves amb contracte de pràctiques remunerades durant sis mesos en el marc del programa de Garantia Juvenil. Concretament, contractarà:

 • 2 auxiliars administratius per a l’Ajuntament de la Bisbal del Penedès
 • 1 auxiliar administratiu per a la Biblioteca pública

Els requisits indispensables per poder accedir a aquestes contractacions són:

 • Tenir entre 16 i 29 anys
 • Estar inscrit/a al programa de Garantia Juvenil.
 • No haver estat contractat/da en pràctiques durant un temps superior a dos anys.
 • Estar inscrit/a a l’oficina del SOC.
 • Comptar amb formació professional de grau mitjà, com a mínim. i que no hagin passat més de cinc anys (amb algunes excepcions) des de la finalització dels estudis.

Els interessats s’han d’adreçar al Servei d’Ocupació de Catalunya i inscriure’s a l’oferta número 09/2021/014616.

El termini per apuntar-se a l’oferta finalitza el dia 27 d’agost de 2021.

El Ayuntamiento de la Bisbal del Penedès contratará a tres jóvenes con contrato de prácticas remuneradas durante seis meses en el marco del programa de Garantía Juvenil. Concretamente, contratará a:

 • 2 auxiliares administrativos para el Ayuntamiento de la Bisbal del Penedès.
 • 1 auxiliar administrativo para la Biblioteca pública

Los requisitos indispensables para poder acceder a estas contrataciones son:

 • Tener entre 16 y 29 años
 • Estar inscrito/a en el programa de Garantía Juvenil
 • No haber sido contratado/a en prácticas durante un tiempo superior a dos años
 • Estar inscrito/a en la oficina del SOC.
 • Contar con formación profesional de grado medio, como mínimo, y que no hayan pasado más de cinco años (con algunas excepciones) desde la finalización de los estudios.

Los interesados se tienen que dirigir al Servei d’Ocupació de Catalunya e inscribirse en la oferta número 09/2021/014616.

El plazo para apuntarse a la oferta finaliza el día de 27 de agosto de 2021.