La Societat Cultural i Recreativa Bisbalenca i l’Ajuntament signen un conveni per a l’any 2021

La Junta de Govern del 2 d’agost va aprovar un conveni amb la Societat Cultural i Recreativa Bisbalenca per a l’any 2021. L’Ajuntament aporta 12.000€ a la Societat com a entitat que promou la cultura i les festes populars, l’associacionisme, la convivència i la cohesió socials a través de les seves seccions: escacs, teatre i grup de geganters, grallers i tabalers. Per tot això i perquè porta el nom de La Bisbal arreu del territori, s’aprova aquest conveni.

Mitjançant aquest conveni, es col·labora en el finançament de les despeses derivades de l’organització i participació en les següents activitats de l’any 2021:

  • Organització de la Festa Major d’hivern i de la Festa Major Xica d’estiu, al local de l’entitat i pels carrers de la vila.
  • Organització del curs de gralla i tambor pels membres del Grup de geganters i grallers de l’entitat, que té lloc durant els mesos de gener a juny i d’octubre a desembre.
  • Actuacions del Grup de Geganters i Grallers de l’entitat al municipi durant l’any 2021 amb ocasió de la rebuda de la Flama del Canigó, les cercaviles de la Festa Major d’estiu i altres participacions en actes organitzats per la regidoria de cultura de l’Ajuntament.
  • Organització d’altres d’activitats i festes durant l’any 2021.

L’entitat haurà de justificar, com a màxim el 31 de gener de 2022, l’aplicació de la subvenció concedida mitjançant la documentació que li requereixi l’Ajuntament.


La Junta de Gobierno del 2 de agosto aprobó un convenio con la Societat Cultural i Recreativa Bisbalenca para el año 2021. El Ayuntamiento aporta 12.000€ a la Societat como entidad que promueve la cultura y las fiestas populares, el asociacionismo, la convivencia y la cohesión sociales a través de sus secciones: ajedrez, teatro y grupo de gigantes, grallers y tabalers. Por todo ello y porque lleva el nombre de La Bisbal allí donde va, se aprueba este convenio.

Mediante este convenio, se colabora en la financiación de los gastos derivados de la organización y participación en las siguientes actividades del año 2021:

  • Organización de la Fiesta Mayor de Invierno y de la Fiesta Mayor Xica de verano, en el local de la entidad y por las calles del municipio.
  • Organización del curso de gralla y tambor para los miembros del Grupo de Geganters i grallers de la entidad, que tiene lugar durante los meses de enero a junio y de octubre a diciembre.
  • Actuaciones del Grupo de Geganters i grallers de la entidad en el municipio durante el año 2021 con ocasión de la recepción de la Flama del Canigó, los pasacalles de la Fiesta Mayor de verano y otras participaciones en actos organizados desde la Concejalía de Cultura del Ayuntamiento.
  • Organización de otras actividades y fiestas durante el año 2021.

La entidad deberá justificar, como máximo el 31 de enero de 2022, la aplicación de la subvención concedida mediante la documentación que se le requiera en el Ayuntamiento.