El Ball de Diables de La Bisbal del Penedès i l’Ajuntament signen un conveni per a l’any 2021

La Junta de Govern del 2 d’agost va aprovar un conveni amb el Ball de Diables de la Bisbal del Penedès per a l’any 2021. L’Ajuntament aporta 15.000€ a l’entitat com a associació que promou la cultura i tradició catalana amb les festes del foc al municipi i promou la convivència i la cohesió socials. Per tot això i perquè porta el nom de La Bisbal arreu del territori, s’ha aprovat aquest conveni que, posteriorment, s’ha signat amb l’entitat.

Mitjançant aquest conveni, l’Ajuntament de La Bisbal del Penedès col·labora en el finançament de les despeses derivades de l’organització i participació en les següents activitats previstes per a l’any 2021:

  • Organització del correfoc de la Festa Major, que inclou la pólvora de totes les colles participants
  • Organització del correfoc infantil de la Festa Major, que inclou la pólvora de totes les colles participants
  • Organització del castell de focs de la Festa Major
  • Participació en les activitats organitzades per l’Ajuntament durant aquest any
  • Material divers necessari per dur a terme les activitats citades: vestuari, bastons, timbals, etc.

L’entitat haurà de justificar, com a màxim el 31 de gener de 2022, l’aplicació de la subvenció concedida mitjançant la documentació que li requereixi l’Ajuntament.


La Junta de Gobierno del 2 de agosto aprobó un convenio con el Ball de Diables de la Bisbal del Penedès para el año 2021. El Ayuntamiento aporta 15.000€ a la entidad como asociación que promueve la cultura y tradición catalana con las fiestas del fuego en el municipio y promueve la convivencia y la cohesión sociales. Por todo ello y porque lleva el nombre de La Bisbal allí donde va, se ha aprobado este convenio que, posteriormente, se ha firmado con la entidad.

Mediante este convenio, el Ayuntamiento de La Bisbal del Penedès colabora en la financiación de los gastos derivados de la organización y participación en las siguientes actividades previstas para el año 2021:

  • Organización del correfoc de la Fiesta Mayor, que incluye la pólvora de todas las colles participantes
  • Organización del correfoc infantil de la Fiesta Mayor, que incluye la pólvora de todas las colles participantes
  • Organización del castillo de fuegos de la Fiesta Mayor
  • Participación en las actividades organizadas por el Ayuntamiento durante este año
  • Material diverso necesario para llevar a cabo las actividades citadas: vestuario, bastones, timbales, etc.

La entidad deberá justificar, como máximo el 31 de enero de 2020, la aplicación de la subvención concedida mediante la documentación que le requiera el Ayuntamiento.