L’Ajuntament de la Bisbal del Penedès contracta vigilància nocturna per a tot el terme municipal durant el mes d’agost

L’Ajuntament de La Bisbal del Penedès, a través de la Regidoria de Seguretat Ciutadana, ha contractat l’empresa Phoenix Vigilancia y Seguridad SA perquè efectuï el servei de vigilància nocturna durant el mes d’agost a tot el terme municipal i a les instal·lacions de la piscina municipal.

L’alcaldessa de la Bisbal del Penedès, Agnès Ferré, ha explicat que “es volen evitar o, si és el cas, denunciar als Mossos d’Esquadra, els actes vandàlics, l’incivisme i l’incompliment de les normes de prevenció per la COVID-19 en tot el municipi, tant al nucli com als barris o urbanitzacions”. Quant a la vigilància de la piscina municipal, Ferré ha explicat que “les instal·lacions han patit incivisme i vandalisme diverses nits d’aquest estiu i volem acabar amb aquesta problemàtica”.

Les rondes nocturnes es duran a terme durant tot el mes d’agost i el cost d’aquest servei ascendeix a 5.401,44€. A més, també s’ha contractat l’empresa per al control de l’aforament i el compliment de la normativa vigent per la COVID-19 durant la celebració de diversos actes de la Festa Major, que se celebrarà del 12 al 17 d’agost. El preu d’aquesta contractació ascendeix a 528,53€.


El Ayuntamiento de La Bisbal del Penedès, a través de la Concejalía de Seguridad Ciudadana, ha contratado a la empresa Phoenix Vigilancia y Seguridad SA para que efectúe el servicio de vigilancia nocturna durante el mes de agosto en todo el término municipal y en las instalaciones de la piscina municipal.

La alcaldesa de la Bisbal del Penedès, Agnès Ferré, ha explicado que “se quieren evitar o, si se da el caso, denunciar a los Mossos d’Esquadra, los actos vandálicos, el incivismo y el incumplimiento de las normas de prevención por la COVID-19 en todo el municipio, tanto en el núcleo como en los barrios o urbanizaciones”. En cuanto a la vigilancia de la piscina municipal, Ferré ha explicado que “las instalaciones han sufrido incivismo y vandalismo varias noches de este verano y queremos terminar con esta problemática”.

Las rondas nocturnas se llevarán a cabo durante todo el mes de agosto y el coste de este servicio asciende a 5.401,44€. Además, también se ha contratado dicha empresa para el control del aforo y el cumplimiento de la normativa vigente por la COVID-19 durante la celebración de varios actos de la Fiesta Mayor, que se celebrará del 12 al 17 de agosto. El precio de esta contratación asciende a 528,53€.