Quatre persones usuàries del Rebost Solidari han començat a treballar després de rebre formació per a la recerca activa de feina

Fotografia de la Puri i el Toni, voluntaris del Rebost Solidari

Quatre persones usuàries del Rebost Solidari de la Bisbal del Penedès han començat a treballar recentment, després de rebre una formació gratuïta amb l’objectiu de dotar-les d’eines per a la recerca activa de feina. La formació, proposada des de les Regidories de Benestar Social i Ocupació, va començar el 13 d’abril i s’emmarcava dins del projecte Integra’ls, que té la finalitat d’integrar laboralment les persones amb dificultats físiques, intel·lectuals, mentals i socials. Les setze persones que hi han participat s’han format, durant 21 hores, de forma virtual.

El Rebost Solidari de la Bisbal és el servei que ofereix aliments bàsics, de forma temporal, a les persones que passen per una situació de dificultat econòmica. L’alcaldessa de la Bisbal del Penedès i responsable de l’àrea d’Ocupació, Agnès Ferré, ha explicat que “el nostre objectiu és facilitar formació a les persones que es troben en situació de vulnerabilitat i que, a partir d’aquestes accions, puguin aconseguir feina. Així creiem que podem fer un pas més perquè surtin de la situació de risc d’exclusió, ajudant-les a formar-se i també a inserir-se en el mercat laboral”. Ferré considera que “és necessari que les persones siguin conscients que s’han de formar i han d’adquirir habilitats per detectar les oportunitats laborals i ser més atractius per les empreses i, alhora, automotivar-se per poder tirar endavant. Sabem que la situació que passen és difícil, però també pensem que, amb ganes, molts d’ells poden fer grans passos per anar endavant”. La batllessa ha explicat que és important que les persones en aquesta situació aprofitin aquestes oportunitats per formar-se i motivar-se: “vam contactar amb els trenta-un usuaris del Rebost que es troben en situació d’atur i a tots se’ls va oferir la possibilitat de fer aquesta formació de forma gratuïta. S’hi van apuntar un total de divuit, tot i que finalment han finalitzat la formació setze. Quan va acabar la formació es van fer entrevistes amb els usuaris i quatre han estat contractats”.  

Abans de dur a  terme aquesta formació la regidora de Benestar Social, Paqui Cepas; i la tècnica d’Ocupació municipal, Arantzazu Longares, van iniciar converses individualitzades amb tots els usuaris i usuàries del Rebost Solidari per conèixer la seva situació i els seus perfils socials i laborals.


CASTELLANO | Cuatro personas usuarias del Rebost Solidari de la Bisbal del Penedès han empezado a trabajar recientemente, después de recibir una formación gratuita con el objetivo de dotarlas de herramientas para la búsqueda activa de trabajo. La formación, propuesta desde las Concejalías de Bienestar Social y Ocupación, empezó el 13 de abril y se enmarcaba dentro del proyecto Integra’ls, que tiene la finalidad de integrar laboralmente a las personas con dificultades físicas, intelectuales, mentales y sociales. Las dieciséis personas que han participado se han formado, durante 21 horas, de forma virtual.

El Rebost Solidari de la Bisbal es el servicio que ofrece alimentos básicos, de forma temporal, a las personas que pasan por una situación de dificultad económica. La alcaldesa de la Bisbal del Penedès y responsable del área de Ocupación, Agnès Ferré, ha explicado que “nuestro objetivo es facilitar formación a las personas que se encuentran en situación de vulnerabilidad y que, a partir de estas acciones, puedan conseguir trabajo. Así creemos que podemos dar un paso más para que salgan de la situación de riesgo de exclusión, ayudándolas a formarse y también a insertarse en el mercado laboral”. Ferré considera que “es necesario que las personas sean conscientes de que se deben formar y que deben adquirir habilidades para detectar las oportunidades laborales y ser más atractivos para las empresas y, a la vez, automotivarse para poder salir adelante. Sabemos que la situación que pasan es difícil, pero también pensamos que, con ganas, muchos de ellos pueden hacer grandes pasos hacia adelante”. La alcaldesa ha explicado que es muy importante que las personas en esta situación aprovechen estas oportunidades para formarse y motivarse: “contactamos con los treinta y un usuarios del Rebost que se encuentran en situación de paro y a todos se les ofreció la posibilidad de hacer esta formación de forma gratuita. Se han apuntado un total de diez y ocho, aunque finalmente han finalizado la formación dieciséis. Cuando terminó la formación se hicieron entrevistas con los usuarios y cuatro han sido contratados”.

Antes de llevar a cabo esta formación la concejala de Bienestar Social, Paqui Cepas; y la técnica de Ocupación municipal, Arantzazu Longares, iniciaron conversaciones individualizadas con todos los usuarios y usuarias del Rebost Solidari para conocer su situación y sus perfiles sociales y laborales.