Es posa en marxa la quarta Auditoria Ciutadana de l’Ajuntament de la Bisbal del Penedès

La Junta de Govern del dilluns 14 de juny ha seleccionat, mitjançant sorteig, 10 persones majors de 18 anys i censades a la Bisbal del Penedès perquè formin part de l’Auditoria Ciutadana de forma voluntària. L’Ajuntament convocarà aquestes persones a una reunió que servirà per explicar el funcionament de l’Auditoria Ciutadana. Tal com es detalla al Reglament d’Organització Municipal (ROM):

“L’Auditoria Ciutadana no és un òrgan col·legiat. L’objectiu és acostar els comptes municipals a la ciutadania. En la Junta de Govern Local anterior a la convocatòria de la Comissió de comptes, es triaran aleatòriament pel cens 10 persones majors d’edat que participaran com a convidats, de manera voluntària i com a oients, de la Comissió de Comptes (consultar factures, comptabilitat…). Aquestes 10 persones rebran la notificació de la Junta de Govern local amb la invitació a participar-hi. En la mateixa notificació se’ls citarà a l’Ajuntament perquè secretaria-intervenció i el/la regidor/a d’Hisenda els expliquin el funcionament de la comissió de comptes. Podran consultar la documentació de la comissió de comptes dins el termini dels 15 dies i assistir com a oients de la Comissió de Comptes”.

La Comissió Especial de Comptes del pressupost de l’any 2020 està prevista per començaments d’agost.


CASTELLANO | La Junta de Gobierno del lunes 14 de junio ha seleccionado, mediante sorteo, a 10 personas mayores de 18 años y censadas en la Bisbal del Penedès para que formen parte de la Auditoría Ciudadana de forma voluntaria. El Ayuntamiento convocará a estas personas a una reunión, que se celebrará a principios de agosto, que servirá para explicar el funcionamiento de la Auditoria Ciudadana. Tal y como se detalla en el Reglamento de Organización Municipal (ROM):

“La Auditoría Ciudadana no es un órgano colegiado. El objetivo es acercar las cuentas municipales a la ciudadanía. En la Junta de Gobierno Local anterior a la convocatoria de la Comisión de cuentas, se escogerá aleatoriamente por el censo a 10 personas mayores de edad que participarán como invitados, de forma voluntaria y como oyentes, a la Comisión de Cuentas (consultar facturas, contabilidad…). Estas 10 personas recibirán la notificación de la Junta de Gobierno local conforme se les invita a participar en la misma. En la notificación también se les citará al Ayuntamiento para que secretaria-intervención y el/la concejal/a de Hacienda les hagan conocedores del funcionamiento de la comisión de cuentas. Podrán consultar la documentación de la comisión de cuentas dentro de plazo de los 15 días y asistir como oyentes a la Comisión de Cuentas”.

La Comisión Especial de Cuentas del presupuesto del año 2020 está prevista para principios de agosto.