Els dissabtes 19 i 26 de juny podreu vacunar els vostres gossos a la Bisbal

Els dies 19 i 26 de juny es durà a terme la campanya de vacunació de gossos a la Bisbal. La vacunació serà de la ràbia i/o polivalent i anirà a càrrec d’un veterinari del Col·legi Oficial de Veterinaris de la província de Tarragona, que cobrarà les taxes pertinents. Cal que presenteu la cartilla de vacunacions (si en disposeu). Les vacunes es posaran els següents dies i llocs:

Dissabte 19 de juny de 2021:

De 9.00 a 9.30h a la Pl. Pau Casals (la pista) de la Bisbal

De 9.45 a 10.15h davant del Local Social del Priorat de la Bisbal

Dissabte 26 de juny de 2021:

De 10.00 a 10.30h davant del Local Social de Can Gordei (Avda. Can Gordei)

De 10.30h a 11.00h davant del Local Social de l’Esplai (Avda. Esplai)

De 11.00h a 11.30h a la Plaça de la Masieta

De 11.30h a 12.00h davant del local social de La Miralba (carrer Gladiol)


CASTELLANO | Los días 19 y 26 de junio se llevará a cabo la campaña de vacunación de perros en la Bisbal. La vacunación será de la rabia y/o polivalente e irá a cargo de un veterinario del Col·legi Oficial de Veterinaris de la provincia de Tarragona, que cobrará las tasas pertinentes. Debéis presentar la cartilla de vacunas (si disponéis de ella). Las vacunas se pondrán en los siguientes lugares y fechas:

Sábado 19 de junio del 2020:

De 9.00 a 9.30h en la Pl. Pau Casals (la pista) de la Bisbal

De 9.45 a 10.15h delante del Local Social del Priorat de la Bisbal

Sábado 26 de junio del 2020:

De 10.00 a 10.30h delante del Local Social de Can Gordei (Avda. Can Gordei)

De 10.30h a 11.00h delante del Local Social de l’Esplai (Avda. Esplai)

De 11.00h a 11.30h delante de la plaza de La Masieta

De 11.30h a 12.00h delante del local social de La Miralba (carrer Gladiol)