“La Bisbal Experience”: la nova campanya de dinamització comercial de La Bisbal del Penedès

Del 28 de maig al 6 de juny es durà a terme una campanya que no deixarà indiferents els clients dels comerços bisbalencs. La iniciativa consistirà en oferir-los experiències exclusives i amb aforament limitat relacionades amb els diferents establiments i professionals bisbalencs. Sota el nom de “Bisbal experience”, la nova campanya de dinamització comercial que promouen la Regidoria de Comerç i la Cambra de Comerç de Tarragona pretén promoure el teixit comercial local, fidelitzar els clients i donar a conèixer el comerç, els bars i restaurants i les empreses de serveis bisbalenques arreu de la comarca.

Els establiments participants en la campanya oferiran experiències que consistiran en tastos, demostracions, activitats o tallers relacionats amb la seva activitat i, per participar-hi, caldrà que -prèviament- els usuaris formalitzin la seva inscripció a l’activitat. A partir del dia 21 de maig es podran consultar totes les experiències disponibles i els establiments participants a www.bisbalpenedes.com/web/bisbal-experience/ i les persones interessades es podran inscriure en les experiències que triïn. Hi haurà experiències gratuïtes i d’altres que seran a canvi d’una petita aportació (perquè inclouen tastos de productes) i tots els assistents a les experiències rebran un obsequi per la seva assistència. A més, durant la campanya els alumnes de l’Escola Municipal de Música faran actuacions musicals en directe en diferents punts del municipi.

Aquesta campanya està coordinada juntament amb la Cambra de Comerç de Tarragona que, prèviament a les accions, ha engegat una formació centrada en Google Business i Whatsapp Business a fi i efecte de dotar de noves eines de comunicació els establiments bisbalencs i, alhora, millorar el seu posicionament i la seva visibilitat a internet.

La regidora de Comerç, Judith Vidal, ha explicat que “amb aquesta formació volem implicar els comerços locals i les diferents empreses de restauració i serveis perquè mostrin la seva professionalitat i la seva expertesa en els àmbits que treballen i, no només volem fidelitzar el públic bisbalenc sinó que creiem que, treballant amb eines com Google Business i Whatsapp Business, podem potenciar el nostre comerç i els professionals més enllà del nostre municipi. Per Nadal vam estar treballant amb Instagram, ara treballem amb aquestes eines i, si la resposta continua sent tan bona, tenim previstes noves accions per potenciar i fomentar el comerç local”.

L’alcaldessa de la Bisbal del Penedès, Agnès Ferré, s’ha mostrat satisfeta “perquè de nou hem tingut una bona resposta per part dels comerços i establiments bisbalencs, que estan participant en la formació i que estan treballant en les seves experiències amb molta il·lusió. Això ens anima a seguir treballant en aquesta línia, aportant eines i noves iniciatives als nostres professionals perquè puguin mantenir els seus negocis i fer-los créixer”.

Per la seva banda, la presidenta de la Cambra de Comerç de Tarragona, Laura Roigé, ha expressat que “és necessari que després de la pandèmia les activitats tornin a reconnectar amb els seus clients. Els negocis de la Bisbal són únics per la qualitat del producte o del servei que ofereixen, però també per les persones que hi ha al darrere dels taulells que donen vida al poble. La Bisbal Experience vol descobrir un comerç, una restauració i unes empreses de serveis locals actives i vives amb experiències autèntiques i inoblidables”.


Del 28 de mayo al 6 de junio se llevará a cabo una campaña que no dejará indiferentes los clientes de los comercios de la Bisbal. La iniciativa consistirá al ofrecerles experiencias exclusivas y con aforo limitado relacionadas con los distintos establecimientos y profesionales del municipio. Bajo el nombre de “Bisbal Experience”, la nueva campaña de dinamización comercial que promueven la Concejalía de Comercio y la Cámara de Comercio de Tarragona pretende promover el tejido comercial local, fidelizar a los clientes y dar a conocer el comercio, los bares y restaurantes y las empresas de servicios de la Bisbal en todo la comarca.

Los establecimientos participantes en la campaña ofrecerán experiencias que consistirán en catas, demostraciones, actividades o talleres relacionados con su actividad y, para participar, será necesario que -previamente- los usuarios formalicen su inscripción a la actividad. A partir del día 21 de mayo se podrán consultar todas las experiencias disponibles y los establecimientos participantes en www.bisbalpenedes.com/web/bisbal-experience/ y las personas interesadas se podrán inscribir en las experiencias que elijan. Habrá experiencias gratuitas y otras que serán a cambio de una pequeña aportación (porque incluyen catas de productos) y todos los asistentes en las experiencias recibirán un obsequio por su asistencia. Además, durante la campaña los alumnos de la Escuela Municipal de Música harán actuaciones musicales en directo en distintos puntos del municipio.

Esta campaña está coordinada junto con la Cámara de Comercio de Tarragona que, previamente a las acciones, ha puesto en marcha una formación centrada en Google Business y Whatsapp Business a con el objetivo de dotar de nuevas herramientas de comunicación a los establecimientos bisbalenses y, a la vez, mejorar su posicionamiento y su visibilidad a internet.

La concejala de Comercio, Judith Vidal, ha explicado que “con esta formación queremos implicar a los comercios locales y a las distintas empresas de restauración y servicios para que muestren su profesionalidad y sus conocimientos en los ámbitos que trabajan y, no solo queremos fidelizar el público del municipio sinó que creemos que, trabajando con herramientas como Google Business y Whatsapp Business, podemos potenciar nuestro comercio y nuestros profesionales más allá de nuestro municipio. En Navidad estuvimos trabajando con Instagram, ahora trabajamos con estas herramientas y, si la respuesta continúa siendo tan buena, tenemos previstas nuevas acciones para potenciar y fomentar el comercio local”.

La alcaldesa de la Bisbal del Penedès, Agnès Ferré, se ha mostrado satisfecha “porque de nuevo hemos tenido una buena respuesta por parte de los comercios y establecimientos de la Bisbal, que están participando en la formación y que están trabajando en sus experiencias con mucha ilusión. Esto nos anima a seguir trabajando en esta línea, aportando herramientas y nuevas iniciativas a nuestros profesionales para que puedan mantener sus negocios y hacerlos crecer”.

Por su parte, la presidenta de la Cámara de Comercio de Tarragona, Laura Roigé, ha expresado que “es necesario que después de la pandemia las actividades vuelvan a reconectar con sus clientes. Los negocios de la Bisbal son únicos por la calidad del producto o del servicio que ofrecen, pero también por las personas que hay detrás de los mostradores que dan vida al pueblo. La Bisbal Experience quiere descubrir un comercio, una restauración y unas empresas de servicios locales activas y vivas con experiencias auténticas e inolvidables”.