Punts de l’Ordre del dia de la Junta de Govern local del 26/04/21 amb competències delegades del Ple

La Junta de Govern del dilluns 26 d’abril incloïa –i va aprovar- dos punts amb Competències Delegades del Ple:

-Revisió de preus del contracte del servei de recollida de residus dels exercicis 2020 i 2021

-Adjudicació definitiva de la venda d’un percentatge de parcel·la del polígon industrial Les Planes Baixes de propietat municipal

Les sessions de la Junta de Govern Local no són públiques, però quan s’actua amb competències delegades del Ple, la sessió se sotmet als mateixos requisits de publicitat que les sessions del Ple, que sí que són públiques. Així ho va declarar la STS 161/2013, de 26 de setembre. Tenint en compte les mesures preses per evitar la propagació de la COVID-19, aquests punts de l’ordre del dia de la Junta de Govern Local no s’han votat amb públic, sinó que s’han gravat en vídeo i ara el publiquem per poder garantir així la seva publicitat. Per tot plegat, els regidors i regidores de l’oposició –que no formen part de la Junta de Govern local- van rebre la informació sobre la proposta a la seva bústia de correu electrònic i disposaven de l’opció d’assistir a la Junta de Govern durant la gravació d’aquest punt.


La Junta de Gobierno del lunes 26 de abril incluía –y aprobó- dos puntos con Competencias Delegadas del Pleno:

-Revisión de precios del contrato del servicio de recogida de residuos de los ejercicios 2020 y 2021.

-Adjudicación definitiva de la venta de un porcentaje de parcela del polígono industrial Les Planes Baixes de propiedad industrial.

Las sesiones de la Junta de Gobierno Local no son públicas, pero cuando se actúa con competencias delegadas del Pleno, la sesión se somete a los mismos requisitos de publicidad que las sesiones del Pleno, que sí que son públicas. Así lo declaró la STS 161/2013, de 26 de septiembre. Teniendo en cuenta las medidas tomadas para evitar la propagación de la COVID-19, estos puntos del orden del día de la Junta de Gobierno Local no se han votado con público, sino que se han grabado en vídeo y ahora lo publicamos para poder garantizar así su publicidad. Por todo ello, los concejales y concejalas de la oposición –que no forman parte de la Junta de Gobierno local- recibieron la información sobre la propuesta en su buzón de correo electrónico y disponían de la opción de asistir a la Junta de Gobierno durante la grabación de este punto.