S’adjudica el contracte de subministrament de mobiliari per a diversos equipaments

La Junta de govern del passat 1 d’abril va aprovar, a petició de les regidories de Barris i Benestar Social, adjudicar el contracte de subministrament de mobiliari per equipar la Sala de plens, el local social de La Miralba i els dos habitatges socials municipals (les antigues cases dels mestres). El subministrament s’ha adjudicat a l’empresa Comercial Contel S.A. per un import de 10.312,77€ (IVA inclòs).

Durant el període de licitació es van rebre les propostes de tres empreses i el contracte s’ha adjudicat a l’empresa que ha obtingut una puntuació més elevada segons el plec de clàusules.

El mobiliari que s’inclou al contracte és el següent:

-Per als dos habitatges socials: dos llits complets, dues lliteres completes, sis tauletes de nit, quatre armaris, dues taules de menjador, vuit cadires de menjador.

-Per a la Sala de Plens: 11 cadires per als membres del Consistori.

-Local social de La Miralba:

  • Bar: cinc taules, vint cadires, quatre tamborets
  • Despatx: taula d’oficina, buc amb tres calaixos, dos armaris, tres cadires
  • Sala de reunions: taula per a les reunions, vuit cadires, armari, cortina per a la porta exterior

CASTELLANO | La Junta de gobierno del pasado 1 de abril aprobó, a petición de las concejalías de Barrios y Bienestar Social, adjudicar el contrato de suminstro de mobiliario para equipar la Sala de plenos, el local social de La Miralba y las dos viviendas sociales municipales (las antiguas casas de los maestros). El suministro ha sido adjudicado a la empresa Comercial Contel S.A. por un importe de 10.312,77€ (IVA incluido).

Durante el periodo de licitación se recibieron las propuestas de tres empresas y el contrato se le ha adjudicado a la empresa que ha obtenido una puntuación más elevada según el pliego de cláusulas.

El mobiliario que se incluye en el contrato es el siguiente:

-Para las dos viviendas sociales: dos camas completas, dos literas completas, seis mesillas de noche, cuatro armarios, dos mesas de comedor, ocho sillas de comedor.

-Para la Sala de Plenos: 11 sillas para los miembros del Consistorio

-Local social de La Miralba:

  • Bar: cinco mesas, veinte sillas, cuatro taburetes.
  • Despacho: mesa de oficina, mueble con tres cajones, dos armarios, tres sillas.
  • Sala de reuniones: mesa para las reuniones, ocho sillas, armario, cortina para la puerta exterior.