Comença el termini per abonar la taxa de recollida d’escombraries (1r rebut) i l’impost sobre vehicles de tracció mecànica

Avui dimecres 31 de març comença el termini per abonar, en període voluntari, la taxa de recollida d’escombraries (primer rebut) i l’impost sobre vehicles de tracció mecànica.

Podeu fer el pagament a través del web de BASE: https://www.base.cat/web/ca/ciutadans/index.html


Hoy miércoles 31 de marzo empieza el plazo para abonar, en periodo voluntario, la tasa de recogida de basuras (primer recibo) y el impuesto sobre vehículos de tracción mecánica.

Podéis hacer el pago a través de la web de BASE: https://www.base.cat/web/ca/ciutadans/index.html