El Consell Comarcal del Baix Penedès ha obert el termini per sol·licitar el servei de Transport escolar per al curs escolar 2021-2022

La Regidoria d’Ensenyament us informa que el Consell Comarcal del Baix Penedès inicia, el proper dilluns 22 de març de 2021, el termini de sol·licitud del servei de transport escolar del curs escolar 2021-2022 per als alumnes d’Educació Infantil i Primària i ESO i Educació Especial.

Enguany les sol·licituds s’hauran de presentar de forma telemàtica, a través de la seu electrònica de la pàgina del Departament d’Ensenyament del Consell Comarcal del Baix Penedès: http://www.ccbp.cat/index.php/el-consell/serveis-i-tramits/serveis-al-ciutada/educacio.

En aquest enllaç trobareu tota la informació i el detall de la documentació que haureu d’adjuntar: http://www.ccbp.cat/index.php/actualitat/notic/1205-el-consell-comarcal-del-baix-penedes-obre-el-periode-per-a-fer-la-sol-licitud-del-servei-de-transport-escolar-per-al-curs-escolar-2021-2022

IMPORTANT: en el cas dels alumnes d’ESO i Educació Especial, no es garantirà la plaça a la data de l’inici de curs per a aquelles sol·licituds que s’hagin rebut més tard del dia 1 de juliol 2021.

Aquest termini no és per als alumnes de batxillerat. Per a aquests alumnes s’obrirà termini durant el mes d’octubre.


CASTELLANO | La Concejalía de Educación os informa de que el Consell Comarcal del Baix Penedès inicia, el próximo lunes 22 de marzo de 2021, el plazo de solicitud del servicio de transporte escolar del curso escolar 2021-2022 para los alumnos de Educación Infantil y Primaria y Educación Especial.

Este año las solicitudes se tendrán que presentar de forma telemática, a través de la sede electrónica de la página del Departamento de Educación del Consell Comarcal del Baix Penedès: http://www.ccbp.cat/index.php/el-consell/serveis-i-tramits/serveis-al-ciutada/educacio.

En este enlace encontraréis toda la información y el detalle de la documentación que tendréis que adjuntar: http://www.ccbp.cat/index.php/actualitat/notic/1205-el-consell-comarcal-del-baix-penedes-obre-el-periode-per-a-fer-la-sol-licitud-del-servei-de-transport-escolar-per-al-curs-escolar-2021-2022

IMPORTANTE: en el caso de los alumnos de ESO y Educación Especial, no se garantizará la plaza a la fecha del inicio de curso para aquellas solicitudes que se hayan recibido más tarde del día 1 de julio de 2021.

Este plazo no es para los alumnos de bachillerato. Para estos alumnos, se abrirá el plazo durante el mes de octubre.