Es modifica la dedicació i retribució de la regidora de Benestar Social i Habitatge, Atenció a la Ciutadania i Gent Gran, Paqui Cepas

La regidora de Benestar Social, Habitatge, Gent Gran i Atenció a la Ciutadania, Paqui Cepas, ha passat de tenir una dedicació del 42,5% a l’Ajuntament a dedicar-hi un 85%. Aquesta modificació es va aprovar en el Ple ordinari d’ahir dilluns 15 de març de 2021 i és vigent des d’avui dimarts 16 de març, data des de la qual la regidora ja no exercirà com a perruquera. Quant a la seva remuneració com a regidora, aquesta passarà de ser de 10.000€ bruts anuals a 20.000€ bruts (la quantitat a percebre des del 16 de març fins al 31 de desembre de 2021 serà de 15.833,33€).

Segons va explicar l’alcaldessa de la Bisbal del Penedès durant el transcurs del Ple ordinari, Agnès Ferré, aquesta decisió ha vingut motivada perquè a regidora “ja estava dedicant  més hores de les establertes dins de la seva dedicació, tot i que ja se sap que els càrrecs electes estan al servei de la població cada dia de l’any i a tota hora. No obstant això, hem considerat necessari incrementar el percentatge de dedicació de la regidora amb l’objectiu de garantir el millor servei possible a la ciutadania, ja que tant l’àrea d’Atenció a la Ciutadania com la de Benestar Social i Serveis Socials són àrees complexes i tenim múltiples actuacions i projectes per desenvolupar d’aquests àmbits”.

Entre els serveis que requeriran més dedicació de les àrees d’Atenció a les persones i Promoció Social, l’alcaldessa ha destacat:

  • La coordinació del Rebost Solidari amb el Departament de Serveis Socials del Consell Comarcal del Baix Penedès, atès el nou Reglament de funcionament d’aquest, que implica una millora en la seva gestió i un major control.
  • Seguiment de les ajudes a famílies vulnerables i a les famílies que pateixen els estralls de la crisi sanitària ocasionada per la COVID-19, així com l’estudi de noves ajudes.
  • Coordinació mensual amb el Departament de Serveis Socials del Consell Comarcal del Baix Penedès.
  • Coordinació dels treballs per a l’aprovació del Reglament de funcionament dels habitatges socials ubicats a les antigues cases dels mestres i estudi de nous emplaçaments per ubicar més habitatges d’aquest tipus.
  • Dinamització del Racó de la Gent Gran adaptat a les noves necessitats derivades de la crisi sanitària ocasionada per la COVID-19.

La batllessa bisbalenca també ha explicat, durant el Ple, que la regidora Paqui Cepas “percebrà el mateix import brut anual dels regidors de l’equip de govern que tenen aquesta dedicació, un import que considerem assumible pel consistori i que està molt per sota del límit màxim de sou brut anual, que seria de 36.896,09€ amb una dedicació del 85%”.

La modificació es va aprovar amb els vots a favor de l’equip de govern (6 vots de Compromís amb la Bisbal) i els vots en contra dels regidors de l’oposició (5: 2 del PSC, 1 d’Units-Fic, 1 d’Ara la Bisbal i 1 d’ERC-AM).


CASTELLANO | La concejala de Bienestar Social, Vivienda, Gente Mayor y Atención a la Ciudadanía, Paqui Cepas, ha pasado de tener una dedicación del 42,5% en el Ayuntamiento a dedicarle un 85%. Esta modificación se aprobó en el Pleno ordinario de ayer lunes 15 de marzo de 2021 y está vigente desde hoy martes 16 de marzo, fecha desde la cual la concejala ya no ejercerá como peluquera. En cuanto a su remuneración como concejala, esta pasará de ser de 10.000€ brutos anuales a 20.000€ brutos (la cantidad a percibir desde el 16 de marzo hasta el 31 de diciembre de 2021 será de 15.833,33€).

Según explicó durante el transcurso del Pleno ordinario la alcaldesa de la Bisbal del Penedès, Agnès Ferré, esta decisión ha venido motivada porque la concejala “ya estaba dedicando más horas de las establecidas en su dedicación, aunque ya se sabe que los cargos electos están al servicio de la población todos los días del año y a toda hora. No obstante, hemos considerado necesario incrementar el porcentaje de dedicación de la concejala con el objetivo de garantizar el mejor servicio posible a la ciudadanía, ya que tanto el área de Atención a la Ciudadanía como la de Bienestar Social y Servicios Sociales son áreas complejas y tenemos múltiples actuaciones y proyectos para desarrollar de estos ámbitos”.

Entre los servicios que requerirán más dedicación de las áreas de Atención a las personas y Promoción Social, la alcaldesa ha destacado:

  • La coordinación del Rebost Solidari con el Departamento de Servicios Sociales del Consell Comarcal del Baix Penedès, teniendo en cuenta el nuevo Reglamento de funcionamiento del mismo, que implica una mejora en su gestión y un mayor control.
  • Seguimiento de las ayudas a familias vulnerables y a las familias que sufren los estragos de la crisis sanitaria ocasionada por la COVID-19, así como el estudio de nuevas ayudas.
  • Coordinación mensual con el Departamento de Servicios Sociales del Consell Comarcal del Baix Penedès.
  • Coordinación de los trabajos para la aprobación del Reglamento de funcionamiento de las viviendas sociales ubicadas en las antiguas casas de los maestros y estudio de nuevos emplazamientos para ubicar más viviendas de este tipo.
  • Dinamización del Racó de la Gent Gran adaptado a las nuevas necesidades derivadas de la crisis sanitaria ocasionada por la COVID-19.

La alcaldesa de la Bisbal también ha explicado, durante el Pleno, que la concejala Paqui Cepas “percibirá el mismo importe bruto anual que los concejales del equipo de gobierno que tienen esta dedicación, un importe que consideramos asumible por el consistorio y que está muy por debajo del límite máximo del sueldo bruto anual, que sería de 36.896,09€ con una dedicación del 85%”.

La modificación se aprobó con los votos a favor del equipo de gobierno (6 de Compromís amb la Bisbal) y los votos en contra de los concejales de la oposición (5: 2 del PSC, 1 de Units-Fic, 1 de Ara la Bisbal y 1 de ERC-AM).