Les preinscripcions de l’Escola Ull de Vent estaran obertes del 15 al 24 de març

La Regidoria d’Ensenyament us informa que les preinscripcions de l’Escola Ull de Vent romandran obertes del 15 al 24 de març i s’hauran de fer de forma telemàtica, llevat d’aquells casos en què sigui totalment impossible.

Trobareu tota la informació relativa al procés i als terminis a l’enllaç: https://agora.xtec.cat/ceipulldevent/preinscripcio/ (la informació s’anirà actualitzant en aquest web).

D’altra banda, des de l’Escola Ull de Vent ens han informat que, enguany, no es duran a terme les Jornades de Portes Obertes tenint en compte la situació sanitària generada per la pandèmia de COVID-19. Aquelles persones que desitgin més informació sobre el centre poden accedir al web https://agora.xtec.cat/ceipulldevent/general/tot-el-que-necessites-saber-de-la-teva-escola/ o poden adreçar-se al telèfon 977688352 i al correu electrònic preinscripcio@ulldevent.cat per tal de concretar un dia per parlar, prioritàriament de forma telemàtica.

CASTELLANO | La Concejalía de Educación os informa que las preinscripciones de la Escuela Ull de Vent permanecerán abiertas del 15 al 24 de marzo y se tendrán que hacer de forma telemática, salvo de aquellos casos en los que sea totalmente imposible. Encontraréis toda la información relativa al proceso y a los plazos en el enlace: https://agora.xtec.cat/ceipulldevent/preinscripcio/  (la información se irá actualizando en esta web).

Por otro lado, desde la Escuela Ull de Vent nos han informado de que, este año, no se llevarán a cabo las Jornadas de Puertas Abiertas teniendo en cuenta la situación sanitaria generada por la pandemia de COVID-19. Aquellas personas que deseen más información sobre el centro pueden acceder a la web https://agora.xtec.cat/ceipulldevent/general/tot-el-que-necessites-saber-de-la-teva-escola/ o pueden dirigirse al teléfono 977688352 y al correo electrónico preinscripcio@ulldevent.cat con tal de concretar un día para hablar, prioritariamente de forma telemática.