S’obre la convocatòria per presentar-se a Jutge de Pau substitut

S’obre la convocatòria per presentar-se a Jutge de Pau substitut. El càrrec és per a quatre anys. El termini romandrà obert fins al 10 de març i la publicació amb els requisits i condicions i la documentació a presentar per part dels interessats es pot consultar a l’enllaç: https://app.ebando.es/bando/daf296b1-a4d5-495f-98d2-584772141ae7-1612897179

Enllaç a l’anunci: https://www.diputaciodetarragona.cat/ebop/index.php?op=dwn&tipus=i&data=20210217&anyp=2021&num=01151&v=i


CASTELLANO | Se abre la convocatoria para presentarse a Juez de Paz sustituto. El cargo es para cuatro años. El plazo permanecerá abierto hasta el 10 de marzo y la publicación con los requisitos y condiciones y la documentación a presentar por parte de los interesados se puede consultar en el enlace: https://app.ebando.es/bando/daf296b1-a4d5-495f-98d2-584772141ae7-1612897179  

Enlace al anuncio: https://www.diputaciodetarragona.cat/ebop/index.php?op=dwn&tipus=i&data=20210217&anyp=2021&num=01151&v=i