A partir de l’1 de març es modifica el sistema d’aparcament del Priorat de la Bisbal

Les regidories de Mobilitat i Via Pública modificaran el sistema d’aparcament del Priorat de la Bisbal a partir del dia 1 de març amb l’objectiu de millorar l’ordenació i circulació de vehicles a la urbanització. Del dia 1 al dia 15 de cada mes estarà prohibit aparcar al davant dels números parells i del 16 al 31 no es podrà aparcar al davant dels números imparells. L’Ajuntament col•locarà senyalització informativa a les entrades del Priorat.La regidora de Mobilitat i Via Pública, Leo Uceda, ha explicat que es tracta d’una prova pilot que està previst que s’implanti en altres urbanitzacions del municipi, una vegada s’hagi vist com ha funcionat al Priorat.


Las concejalías de Movilidad y Vía Pública modificarán el sistema de aparcamiento del Priorat de la Bisbal a partir del día 1 de marzo con el objetivo de mejorar la ordenación y circulación de vehículos en la urbanización. Del día 1 al día 15 de cada mes estará prohibido aparcar delante de los números pares y del 16 al 31 no se podrá aparcar delante de los números impares. El Ayuntamiento colocará señalización informativa en las entradas del Priorat.La concejala de Movilidad y Vía Pública, Leo Uceda, ha explicado que se trata de una prueba piloto que está previsto que se implante en otras urbanizaciones del municipio, una vez se haya visto cómo ha funcionado en el Priorat.