Calendari d’il.luminacions commemoratives

Calendari il·luminacions commemoratives i reivindicatives de la façana de l’Ajuntament

Aquest és el calendari de dades assenyalades en què s’il·luminarà la façana de l’Ajuntament de La Bisbal del Penedès, amb el color identificatiu per diversos motius i causes importants:

4 de febrer: Dia Mundial contra el Càncer, color rosa

Es commemora per augmentar la conscienciació i per mobilitar la societat per avançar en la prevenció i control de la malaltia. 

8 de març: Dia internacional de la Dona, color lila

Es commemora la lluita de les dones per la seva participació, juntament amb els homes, en l’àmbit laboral, així com la independència econòmica de la dona.

El 1972 l’Assemblea General de les Nacions Unides va declarar el 1975 Any Internacional de la Dona, i el 1977 va convidar tots els estats a declarar, conforme a les seves tradicions històriques i costums nacionals, un dia com a Dia Internacional pels Drets de la dona i la Pau internacional.

22 de març: Dia Mundial de l’aigua, color blau

Va ser declarat per resolució de l’Assemblea General de les Nacions Unides el 22 de març de l’any 1993, a proposta de l’Agenda 21 de la Conferència de les Nacions Unides pel medi ambient i el desenvolupament de Rio de Janeiro.

Té per objecte conscienciar sobre la crisi mundial de l’aigua i la necessitat de buscar mesures per preservar aquest recurs natural i fer-lo arribar a tota la població mundial.

2 d’abril: Dia mundial de conscienciació de l’autisme, color blau

Va ser declarat per resolució de l’Assemblea General de les Nacions Unides el 2007 per la conscienciació social cap a les persones autistes.

12 de maig: Dia mundial de la fibromiàlgia i la síndrome de fatiga crònica, color blau fosc

Declarat el 1992 per l’Organització Mundial de la Salut, coincidint amb el dia del naixement de la infermera Florence Nightingale, que es va passar 50 anys al llit per aquesta malaltia.

5 de juny: Dia Mundial del Medi ambient, color verd

Establert per l’Assemblea General de les Nacions Unides el desembre de 1972, té per objecte estimular la sensibilització mundial sobre el medi ambient.

14 de juny: Dia Mundial del donant de sang, color vermell

Declarat per l’Organització Mundial de la Salut , per sensibilitzar sobre la necessitat de donar de forma regular i d’aconseguir l’autosuficiència de cada país per atendre els malalts que requereixen teràpies que només poden aconseguir-se amb les donacions de sang.

28 de juny: Dia internacional de l’Orgull LGTBI+, color groc

Per la tolerància i la igualtat de les persones lesbianes, gais, bisexuals, transsexuals, intersexuals, queer i altres orientacions sexuals o identitats de gènere socialment marginades i oprimides.

Es commemoren els aldarulls d’Stonewall que van tenir lloc el 1969 a Nova York. Es considera que marquen l’inici de l’alliberament homosexual.

21 de setembre: Dia internacional de la Pau, color blanc

Declarat per l’Assemblea General de les Nacions Unides el 1981. Es dedica a la pau mundial, i específicament a l’absència de guerra i violència.

19 d’octubre: Dia internacional del Càncer de mama, color rosa

Per conscienciar a la societat de la importància de la investigació i el diagnòstic precoç, perquè és el tipus de tumor més freqüent entre les dones.

20 d’octubre: Dia internacional de la síndrome de Phelan-McDermid, color verd

Per donar visibilitat a aquesta malaltia minoritària, amb més de 200 casos detectats a tota Espanya.

Aquesta Síndrome la causa, en la majoria dels casos, la pèrdua de material genètic de l’extrem terminal del cromosoma 22. La característica comuna entre els afectats és l’absència o mutació del gen SHANK3 i, l’absència d’aquest gen, suposa que els afectats pateixen un retard en el desenvolupament de nombroses àrees, especialment en la capacitat de la parla. Aquesta mutació, generalment, és espontània, és a dir, no és heretada.

20 de novembre: Dia mundial de la infància, color blau

Dia dedicat a tots els nens i nenes del món.

Dia de celebració per a tots els avenços aconseguits i també un dia de reivindicació sobre la situació dels infants més desfavorits.

25 de novembre: Dia internacional per a l’eliminació de la violència contra la dona, color lila

Declarat el 1999 per l’Assemblea General de les Nacions Unides.

Es commemora per denunciar la violència contra les dones a tot el món i reclamar polítiques a tots els països per la seva erradicació. S’inicià el 1981 pel moviment feminista llatinoamericà, per commemorar la data en què foren assassinades tres germanes a la República Dominicana.


Calendario de iluminaciones conmemorativas y reivindicativas de la fachada del Ayuntamiento

Este es el calendario de datas señaladas en las que se iluminará la fachada del Ayuntamiento de la Bisbal del Penedès, con el color identificativo por varios motivos y causas importantes.

4 de febrero: Día mundial contra el Cáncer, color rosa

Se conmemora para umentar la concienciación y movilizar la sociedad para avanzar en la prevención el control de la enfermedad.

8 de marzo: Día internacional de la Mujer, color lila

Se conmemora la lucha de las mujeres por su participación, junto con los hombres, en el ámbito laboral así como la independencia económica de la mujer.

En 1972 la Asamblea General de las Naciones Unidas declaró el 1975 Año Internacional de la Mujer, y el 1977 invitó a todos los estados a declarar, conforme a sus tradiciones históricas y costumbres nacionales, un día como el Día Internacional por los Derechos de la mujer y la Paz internacional.

22 de marzo: Día Mundial del Agua, color azul

Fue declarado por resolución de la Asamblea General de las Naciones Unidas el 22 de marzo del año 1993, a propuesta de la Agenda 21 de la Conferencia de las Naciones Unidas por el medio ambiente y el desarrollo de Río de Janeiro.

Tiene por objeto concienciar sobre la crisis mundial del agua y la necesidad de buscar medidas para preservar este recurso natural y hacérselo llegar a toda la población mundial.

2 de abril: Día mundial de concienciación del autismo, color azul

Fue declarado por resolución de la Asamblea General de las Naciones Unidas en 2007 para la concienciación social hacia las personas autistas.

12 de mayo: Día mundial de la Fibromialgia y el síndrome de fatiga crónica, color azul oscuro

Declarado en 1992 por la Organización Mundial de la Salud, coincidiendo con el día del nacimiento de la enfermera Florence Nightingale, que se pasó 50 años en la cama por esta enfermedad.

5 de junio: Día Mundial del Medio ambiente, color verde

Establecido por la Asamblea General de las Naciones Unidas en diciembre de 1972, tiene por objeto estimular la sensibilización mundial sobre el medio ambiente.

14 de junio: Día mundial del donante de sangre, color rojo

Declarado por la Organización Mundial de la Salud, para sensibilizar sobre la necesidad de dar forma regular y conseguir la autosuficiencia de cada país para atender a los enfermos que requieran terapias que solamente pueden conseguirse con las donaciones de sangre.

28 de junio: Día internacional del Orgullo LGTBI+, color amarillo

Por la tolerancia y la igualdad de las personas lesbianas, gais, bisexuales, transexuales, intersexuales, queer y otras orientaciones sexuales o identidades de género socialmente marginadas u oprimidas. Se conmemoran los disturbios de Stonewall, que tuvieron lugar el 1969 en Nueva York. Se considera que marcan el inicio de la liberación homosexual.

21 de septiembre: Día internacional de la Pau, color blanco

Declarado por la Asamblea General de las Naciones Unidas en 1981. Se dedica a la paz mundial.

19 de octubre: Día internacional del Cáncer de mama, color rosa

Para concienciar a la sociedad de la importancia de la investigación y el diagnóstico precoz, porque es el tipo de tumor más frecuente entre las mujeres.

20 de octubre: Día internacional del Síndrome de Phelan-McDermid, color verde

Para dar visibilidad a esta enfermedad minoritaria, con más de 200 casos detectados en toda España.

Este Síndrome causa, en la mayoría de los casos, la pérdida de material genético del extremo terminal del cromosoma 22. La característica común entre los afectados es la ausencia o mutación del gen SHANK3 y, la ausencia de este gen, supone que los afectados sufran un retraso en el desarrollo de numerosas áreas, especialmente en la capacidad del habla. Esta mutación, generalmente es espontánea, es decir, no es heredada.

20 de noviembre: Día mundial de la infancia, color azul.

Día dedicado a todos los niños y niñas del mundo.

Día de celebración por todos los adelantos conseguidos y también un día de reivindicación sobre la situación de los niños más desfavorecidos.

25 de noviembre: Día internacional para la eliminación de la violencia contra la mujer, color lila

Declarado en 1999 por la Asamblea General de las Naciones Unidas. Se conmemora para denunciar la violencia contra las mujeres en todo el mundo y reclamar políticas en todos los países para su erradicación. Se inició en 1981 por el movimiento feminista latinoamericano, para conmemorar la fecha en la que fueron asesinadas tres hermanas en la República Dominicana.