Es prorroga el conveni amb Jove Baix Penedès per al 2021

La Junta de Govern local ha aprovat, a petició de la Regidoria de Joventut, la pròrroga del conveni de col·laboració amb Jove Baix Penedès del Consell Comarcal del Baix Penedès per a la dinamització de les polítiques de joventut i els programes dels àmbits de treball, formació, salut, educació, participació i cultura adreçats als joves. El conveni té un cost anual de 3.000€ i ara s’ha aprovat la pròrroga per a l’any 2021, ja que el conveni era per als anys 2018 i 2019, podent-se prorrogar per dos anys més, el 2020 i el 2021.


CASTELLANO | La Junta de Gobierno local ha aprobado, a petición de la Concejalía de Juventud, la prórroga del convenio de colaboración con Jove Baix Penedès del Consell Comarcal del Baix Penedès para la dinamización de las políticas de juventud y los programas de los ámbitos de trabajo, formación, salud, educación, participación y cultura dirigidos a los jóvenes. El convenio tiene un coste anual de 3.000€ y ahora se ha aprobado la prórroga para el año 2021, ya que el convenio era para los años 2018 y 2019, pudiéndose prorrogar dos años más, el 2020 y el 2021.