S’aprova la liquidació del 4t trimestre del conveni de col·laboració amb el Consell Comarcal del Baix Penedès en matèria d’Ocupació

La Junta de Govern local va aprovar el passat dilluns 14 de desembre, a petició de la Regidoria d’Ocupació, la liquidació del conveni de col·laboració amb el Consell Comarcal del Baix Penedès (CCBP) en matèria d’ocupació corresponent al 4t trimestre de 2020 per un import total de 5.902,11€.

Aquest conveni s’emmarca dins de l’Acord estratègic per al desenvolupament i l’ocupació del Baix Penedès 2020, que es va aprovar al Consell d’Alcaldes del Baix Penedès el setembre de 2019 i que instava a sol·licitar diferents subvencions al Servei Públic d’Ocupació de Catalunya (SOC) amb l’objectiu de millorar el desenvolupament econòmic i l’ocupació a la comarca. Posteriorment, el 13 de gener de 2020, la Junta de Govern local va aprovar el conveni interadministratiu de col·laboració amb el Consell Comarcal del Baix Penedès i la resta d’ajuntaments de la comarca per a l’execució dels programes d’ocupació que formen part de l’esmentat acord estratègic per un import anual de 23.608,45€.


CASTELLANO | La Junta de Gobierno local aprobó el pasado lunes 14 de diciembre, a petición de la Concejalía de Ocupación, la liquidación del convenio de colaboración con el Consell Comarcal del Baix Penedès (CCBP) en materia de ocupación correspondiente al 4º trimestre de 2020 por un importe de 5.902,11€.

Este convenio se enmarca dentro del Acuerdo estratégico para el desarrollo y la ocupación del Baix Penedès 2020, que se aprobó en el Consejo de Alcaldes del Baix Penedès en septiembre de 2019 y que instaba a solicitar distintas subvenciones al Servei Públic d’Ocupació de Catalunya (SOC) con el objetivo de mejorar el desarrollo económico y la ocupación de la comarca. Posteriormente, el 13 de enero de 2020, la Junta de Gobierno local aprobó el convenio interadministrativo de colaboración con el Consell Comarcal del Baix Penedès y el resto de ayuntamientos de la comarca para la ejecución de los programas de ocupación que forman parte del citado acuerdo estratégico por un importe anual de 23.608,45€.

Comments are closed.