La Junta de govern ha aprovat el pagament de les subvencions per al transport escolar intramunicipal del CCBP

La Junta de govern del 14 de desembre va aprovar, a petició de la Regidoria d’Ensenyament, el pagament de les subvencions per al transport escolar intramunicipal del Consell Comarcal del Baix Penedès per al curs 2019/2020 a dues famílies, per un total de 63€.

Enguany, a causa de la pandèmia de Covid-19 –que va interrompre el curs escolar presencial a partir del març- s’hi han presentat menys famílies. De les sis famílies que van resultar beneficiàries, s’ha aprovat fer el pagament a dues d’elles, ja que són les que han presentat els rebuts de pagament del transport escolar. Les quatre famílies restants no han aportat els rebuts de pagament del transport i, per tant, no es pot aprovar el pagament de la subvenció.


 

CASTELLANO | La Junta de gobierno del 14 de diciembre aprobó, a petición de la Concejalía de Educación, el pago de las subvenciones para el transporte escolar intramunicipal del Consell Comarcal del Baix Penedès para el curso 2019/2020 a dos familias, por un total de 63€.

Este año, a causa de la pandemia de Covid-19 –que interrumpió el curso escolar presencial a partir del mes de marzo- se han presentado menos familias. De las seis familias que resultaron beneficiarias, se ha aprobado hacer el pago a dos de ellas, ya que son las que han presentado los recibos de pago del transporte escolar. Las cuatro familias restantes no han aportado los recibos de pago del transporte y, por tanto, no se puede aprobar el pago de la subvención.