S’adjudiquen les obres d’enderroc de la fassina

L’Ajuntament de la Bisbal del Penedès informa que la Junta de govern local ha aprovat, a petició de les regidories d’Urbanisme i Cultura, adjudicar les obres d’enderroc de la fassina, amb excepció de la torre, a l’empresa Obres i Serveis Roig SA. Aquesta ha estat l’empresa que ha obtingut més puntuació a la licitació i l’import de l’adjudicació ascendeix a 56.745,72€. Pròximament se signarà el contracte i s’informarà la ciutadania sobre l’inici de les obres.


CASTELLANO | El Ayuntamiento de la Bisbal del Penedès infomra que, la Junta de gobierno local ha aprobado, a petición de las concejalías de Urbanismo y Cultura, adjudicar las obras de derribo de la fassina, con excepción de la torre, a la empresa Obres i Serveis Roig SA. Esta ha sido la empresa que ha obtenido una mayor puntuación en la licitación y el importe de la adjudicación asciende a 56.745,72€. Próximamente se firmará el contrato y se informará a la ciudadanía sobre inicio de las obras.

LA FASSINA