Comunicat sobre l’arribada de Ses Majestats a la Bisbal amb totes les mesures de prevenció

arribada reis 2021

La Regidoria de Cultura us fa saber que l’Ajuntament de la Bisbal del Penedès està treballant per fer possible l’arribada de Ses Majestats la nit de Reis amb totes les mesures de prevenció per la pandèmia de Covid-19, sempre que la situació sanitària i la normativa del moment ho permetin.

Amb l’objectiu d’evitar desplaçaments i aglomeracions, enguany no es farà el recorregut de la cavalcada i l’Ajuntament no durà a terme ni col·laborarà en lliuraments de regals en cap local, ni municipal ni privat.

No obstant això, sí que es farà el repartiment d’obsequis per als infants a les seves llars, sempre que es demani amb antel·lació perquè els Reis es puguin organitzar. Si és el vostre cas, és imprescindible que us inscriviu a les oficines municipals quan porteu els encàrrecs reials (un per infant), els dies:

Dimarts 29 de desembre, de 18h a 20h

Dimecres 30 de desembre, de 18h a 20h

Dijous 30 de desembre, de 18h a 20h

Dissabte 2 de gener, de 10 a 12h

Els nens i les nenes de La Bisbal del Penedès han rebut una carta de SSMM els Reis d’Orient, però si algun infant no l’ha rebut, pot passar-la a buscar per les oficines municipals, on els Reis van fer-ne arribar de més per si de cas.

L’Ajuntament agraeix a l’Associació d’amics i veïns del Priorat, a la Societat Cultural i Recreativa Bisbalenca, a l’Associació de Veïns de la Miralba, a l’Associació de Veïns de Can Gordei, a la Comissió de Festes de Can Gordei i a l’Associació de Veïns de l’Esplai la implicació i responsabilitat en l’organització del Patge i l’arribada de SSMM els Reis d’Orient. És un any diferent en què les circumstàncies obliguen a tenir responsabilitat i respectar les mesures sanitàries.


CASTELLANO | La Concejalía de Cultura os hace saber que el Ayuntamiento de la Bisbal del Penedès está trabajando para hacer posible la llegada de Sus Majestades la noche de Reyes con todas las medidas de prevención por la pandemia de Covid-19, siempre que la situación sanitaria y la normativa del momento lo permitan.

Con el objetivo de evitar desplazamientos y aglomeraciones, este año no se hará el recorrido de la cabalgata y el Ayuntamiento no llevará a cabo ni colaborará en entregas de regalos en ningún local, ni municipal ni privado.

No obstante, sí que se hará el reparto de obsequios para los niños en sus casas, siempre que se pida con antelación para que los Reyes se puedan organizar. Si es vuestro caso, es imprescindible que os inscribáis en las oficinas municipales cuando llevéis los encargos reales (uno por niño/a), los días:

Martes 29 de diciembre, de 18h a 20h

Miércoles 30 de diciembre, de 18h a 20h

Jueves 30 de diciembre, de 18h a 20h

Sábado 2 de enero, de 10 a 12h

Los niños y las niñas de La Bisbal del Penedès han recibido una carta de SSMM los Reyes de Oriente, pero si algun/a niño/a no la ha recibido, la puede pasar a buscar por las oficinas municipales, donde los Reyes hicieron llegar cartas de más, por si acaso.

El Ayuntamiento agradece a la Asociación de amigos y vecinos del Priorat, a la Societat Cultural i Recreativa Bisbalenca, a la Asociación de vecinos de la Miralba, a l’Asociación de vecinos de Can Gordei, a la Comisión de Fiestas de Can Gordei y a la Asociación de Vecinos de l’Esplai la implicación y responsabilidad en la organización del Paje y la llegada de SSMM los Reyes de Oriente. Es un año distinto en el que las circunstancias obligan a tener responsabilidad y respetar las medidas sanitarias.