Es continuen realitzant treballs de desbrossament al municipi en el marc de l’estudi per avaluar les necessitats de desbrossament i neteja a tot el municipi

La Regidoria de Medi Ambient us informa que s’estan duent a terme treballs de desbrossament a tot el municipi en el marc de l’estudi que està duent a terme l’Ajuntament amb l’objectiu d’avaluar les necessitats de desbrossament i neteja del municipi. Aquest estudi també inclou la realització de tasques de desbrossament en diverses zones del municipi i en diversos moments de l’any. A les fotografies podeu veure part dels treballs realitzats a l’Esplai i la Masieta.


La Concejalía de Medio Ambiente os informa de que se están llevando a cabo trabajos de desbrozamiento de todo el municipio en el marco del estudio que está llevando a cabo el Ayuntamiento con el objetivo de evaluar las necesidades de desbrozamiento y limpieza del municipio. Este estudio también incluye la realización de tareas de desbrozamiento en varias zonas del municipio y en varios momentos del año. En las fotografías podéis ver parte de los trabajos realizados en l’Esplai y la Masieta.

mosaic desbrossament masieta i esplai