El dilluns 2 de novembre finalitza el termini per fer el pagament de l’Impost sobre activitats econòmiques, l’Impost sobre Béns Immobles de naturalesa urbana (2ª fracció) i la Taxa de recollida d’escombraries (2ª fracció)

El dilluns 2 de novembre finalitza el termini per fer el pagament de l’Impost sobre activitats econòmiques, l’Impost sobre Béns Immobles de naturalesa urbana (2ª fracció) i la Taxa de recollida d’escombraries (2ª fracció).
Per a més informació o per descarregar els documents de pagament podeu accedir al web següent: https://www.base.cat/web/ca/ciutadans/SobreBASE/OnAdrecar-se/XarxaAjuntaments/BaixPenedes/BisbalPenedes.html
 

El lunes 2 de noviembre finaliza el plazo para hacer el pago del Impuesto sobre actividades económicas, el Impuesto sobre Bienes Inmuebles de naturaleza urbana (2ª fracción) y la Tasa de recogida de basuras (2ª fracción).

Para más información o para descargar los documentos de pago podéis acceder a la web siguiente: