Informació sobre la tramitació i comunicació telemàtica de les activitats de crema de restes vegetals

poble vinyes i oliveres

L’Ajuntament de la Bisbal del Penedès us informa que el Departament d’Agricultura, Pesca i Alimentació de la Generalitat de Catalunya disposa d’una via de tramitació telemàtica d’activitats de crema de restes vegetals. Des d’ara, els ciutadans i les empreses podeu tramitar autònomament les vostres comunicacions de crema individuals de forma telemàtica, a través de l’enllaç: http://web.gencat.cat/ca/tramits/tramits-temes/8776_Autoritzacio-per-a-la-realitzacio-dactivitats-amb-risc-dincendi?category=767f53c4-a82c-11e3-a972-000c29052e2c. D’aquesta manera podreu evitar desplaçaments necessaris i podreu fer el tràmit des de casa o des del mòbil, amb un certificat digital.

En aquest enllaç del web de l’Ajuntament de la Bisbal del Penedès us expliquem com podeu obtenir un certificat digital: https://bisbalpenedes.com/web/2020/10/16/informacio-sobre-com-obtenir-el-certificat-digital-idcat-per-fer-tramits-i-gestions-en-linia/

No obstant això, les persones que ho desitgin podran seguir adreçant-se a l’Ajuntament de forma presencial per presentar les seves comunicacions, tal com ho havien fet fins ara.


CASTELLANO | El Ayuntamiento de la Bisbal del Penedès os informa de que el Departamento de Agricultura, Pesca y Alimentación de la Generalitat de Catalunya dispone de una vía de tramitación telemática de actividades de quema de restos vegetales. Desde ahora, los ciudadanos y las empresas podéis tramitar autónomamente vuestras comunicaciones de quema individuales de forma telemática, a través del enlace: http://web.gencat.cat/ca/tramits/tramits-temes/8776_Autoritzacio-per-a-la-realitzacio-dactivitats-amb-risc-dincendi?category=767f53c4-a82c-11e3-a972-000c29052e2c. De esta manera podréis evitar desplazamientos necesarios y podréis hacer el trámite desde casa o desde el móvil, con un certificado digital.

En este enlace de la web del Ayuntamiento de la Bisbal del Penedès os explicamos cómo podéis obtener un certificado digital: https://bisbalpenedes.com/web/2020/10/16/informacio-sobre-com-obtenir-el-certificat-digital-idcat-per-fer-tramits-i-gestions-en-linia/

No obstante, las personas que lo deseen podrán seguir dirigiéndose al Ayuntamiento de forma presencial para presentar sus comunicaciones, tal como lo habían hecho hasta ahora.