Informació sobre com obtenir el certificat digital idCAT per fer tràmits i gestions en línia

LOGO IDCAT CERTIFICAT DIGITAL

L’Ajuntament de la Bisbal del Penedès us informa de com podeu obtenir el certificat digital idCAT per així poder evitar desplaçaments i poder fer els vostres tràmits telemàtics còmodament des de casa.

L’idCAT és un identificador digital que s’instal·la al navegador per garantir la vostra identitat a internet i, així, poder accedir a diferents tràmits i gestions que s’ofereixen des de diverses administracions, com per exemple:

  • Obtenir l’informe de vida laboral de la Seguretat Social de forma instantània.
  • Obtenir el certificat d’antecedents penals que ofereix el Ministeri de Justícia.
  • Fer tràmits amb l’Agència Tributària (AEAT)
  • Accedir a diferents carpetes ciutadanes de l’administració
  • Etc.

L’idCAT es pot obtenir de dues formes:

Opció 1: introduint les dades a través del formulari de la pàgina www.idcat.cat que, posteriorment, es validen presencialment en una entitat de Registre. L’Ajuntament de la Bisbal del Penedès és una de les entitats de registre de l’idCAT de la Generalitat de Catalunya i, per validar-lo, caldrà que demaneu cita prèvia.

Opció 2: personant-se directament en una entitat de registre (amb cita prèvia). Com que obtenir el certificat idCAT requereix que la persona sol·licitant es personi en algun moment per poder-lo validar, des de l’Ajuntament oferim, amb cita prèvia, la possibilitat de poder fer la validació de forma presencial.

Podeu consultar les entitats de registre idCAT actives al següent enllaç: https://www.aoc.cat/knowledge-base/on-es-pot-obtenir-lidcat/

IdCAT Mòbil

També podeu descarregar-vos l’idCAT Mòbil. En aquest cas no cal fer-lo presencialment. Des de l’Ajuntament de la Bisbal del Penedès us recomanem que, sempre que els tràmits que vulgueu fer els pugueu fer des del vostre dispositiu mòbil, prioritzeu l’idCAT Mòbil per evitar desplaçaments innecessaris. Trobareu més informació en aquest enllaç: https://web.gencat.cat/ca/tramits/que-cal-fer-si/Vull-identificar-me-digitalment/idcat-mobil/#bloc4

IMPORTANT:

-L’Ajuntament de la Bisbal del Penedès només atendrà, per tramitar els certificats digitals, aquelles persones que hagin obtingut cita prèvia.

-La cita prèvia s’ha de sol·licitar, per telèfon, a l’Ajuntament de la Bisbal del Penedès, trucant al 977 688 438 de dilluns a divendres, de 9h a 14h.

-La persona que hagi sol·licitat cita prèvia haurà d’acudir a l’Ajuntament amb mascareta, fer ús del gel hidroalcohòlic que trobarà a l’entrada i haurà de respectar les distàncies físiques i les mesures de seguretat que el personal de l’Ajuntament li indiqui en cada moment.

-Per fer aquest tràmit serà imprescindible presentar el document acreditatiu de la vostra identitat (DNI, NIE o passaport). Aquest serà desinfectat amb solució hidroalcohòlica per part del personal de l’Ajuntament de la Bisbal del Penedès.

Nota: Els tràmits telemàtics amb les administracions públiques també es poden fer amb altres certificats, com el Certificat Digital FNMT, però l’Ajuntament de la Bisbal del Penedès no és una entitat de registre d’aquests certificats, només de l’idCAT.


CASTELLANO | El Ayuntamiento de la Bisbal del Penedès os informa de cómo podéis obtener el certificado digital idCAT para así poder evitar desplazamientos y poder hacer vuestros trámites telemáticos cómodamente desde casa. El idCAT es un identificador digital que se instala en el navegador para garantizar vuestra identidad en internet y, así, pode acceder a distintos trámites y gestiones que se ofrecen desde distintas administraciones, como por ejemplo:

  • Obtener el informe de vida laboral de la Seguridad Social de forma instantánea.
  • Obtener el certificado de antecedentes penales que ofrece el Ministerio de Justicia.
  • Hacer trámites con la Agencia Tributaria (AEAT)
  • Acceder a distintas carpetas ciudadanas de la administración
  • Etc.

El idCAT se puede obtener de dos formas:

Opción 1: introduciendo los datos a través del formulario de la página www.idcat.cat que, posteriormente, se validan presencialmente en una entidad de registro. El Ayuntamiento de la Bisbal del Penedès es una de las entidades de registro del idCAT de la Generalitat de Catalunya y, para validarlo, tendréis que solicitar cita previa.

Opción 2: personándose directamente en la entidad de registro (con cita previa). Como obtener el certificado idCAT requiere que la persona solicitante se persone en algún momento para poderlo validar, desde el Ayuntamiento ofrecemos, con cita previa, la posibilidad de poder hacer la validación de forma presencial.

Podéis consultar las entidades de registro idCAT activas en el siguiente enlace: https://www.aoc.cat/knowledge-base/on-es-pot-obtenir-lidcat/

IdCAT Mòbil

También os podéis descargar el idCAT Mòbil. En este caso no hace falta hacerlo de forma presencial. Desde el Ayuntamiento de la Bisbal del Penedès os recomendamos que, siempre que los trámites que queráis hacer los podáis hacer desde vuestro dispositivo móvil, prioricéis el idCAT Móbil para evitar desplazamientos innecesarios. Encontraréis más información en este enlace:

https://web.gencat.cat/ca/tramits/que-cal-fer-si/Vull-identificar-me-digitalment/idcat-mobil/#bloc4

IMPORTANTE:

-El Ayuntamiento de la Bisbal del Penedès solamente atenderá, para tramitar los certificados digitales, a aquellas personas que hayan obtenido cita previa.

-La cita previa se tiene que solicitar, por teléfono, en el Ayuntamiento de la Bisbal del Penedès, llamando al 977 688 438 de lunes a viernes, de 9h a 14h.

-La persona que haya solicitado cita previa tendrá que acudir al Ayuntamiento con mascarilla, hacer uso del gel hidroalcohólico que encontrará en la entrada y respetar las distancias físicas y las medidas de seguridad que el personal del Ayuntamiento le indique en cada momento.

-Para hacer este trámite será imprescindible presentar el documento acreditativo de vuestra identidad (DNI, NIE o pasaporte). Este será desinfectado con solución hidroalcohólica por parte del personal del Ayuntamiento de la Bisbal del Penedès.

Nota: Los trámites telemáticos con las administraciones públicas también se pueden hacer con otros certificados, como el Certificado Digital FNMT, pero el Ayuntamiento de la Bisbal del Penedès no es una entidad de registro de estos certificados, solamente del idCAT.

Comments are closed.