Publicada al DOGC la resolució que estableix les mesures i restriccions en la mobilitat nocturna

B06558AE-D12F-4126-AE1F-413AFA3D903B

Ja s’ha publicat al DOGC la resolució que estableix les mesures i restriccions en la mobilitat nocturna i, per tant, ja han entrat en vigor.
Enllaç al DOGC: https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/8254/1818441.pdf


Ya se ha publicado en el DOGC la resolución que establece las medidas y restricciones en la movilidad nocturna y, por lo tanto, ya han entrado en vigor.
Enlace al DOGC: https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/8254/1818441.pdf