El proper dilluns 26 d’octubre tindrà lloc un Ple extraordinari a l’Ajuntament de la Bisbal del Penedès (a porta tancada)

El proper dilluns 26 d’octubre, a les 9.30h, tindrà lloc un Ple extraordinari a l’Ajuntament de la Bisbal del Penedès. S’hi tractaran els següents punts:

1.-Compte general 2019 – Tancament i liquidació del pressupost.

2.-Aprovació i modificació de l’Ordenança Fiscal Reguladora de l’IAE.

3.-Aprovació i modificació de l’Ordenança Fiscal Reguladora de l’IBI. Bonificació per la instal·lació de plaques fotovoltaiques i actualització de l’ordenança.

4.-Aprovació i modificació de l’Ordenança Fiscal Reguladora de l’ICIO. Bonificació per instal·lar plaques fotovoltaiques i actualització de l’ordenança.

5.-Aprovació i modificació de l’ordenança Fiscal núm. 12 reguladora de la taxa de recollida de residus sòlids urbans (modificació de l’ordenança de residus per la urbanització Pineda de Santa Cristina).

6.-Donar compte d’una sentència judicial.

El Ple se celebrarà de forma presencial i a porta tancada per poder garantir totes les mesures de prevenció de contagis per la COVID-19. Posteriorment es podrà veure l’enregistrament a Youtube. 


CASTELLANO | El próximo lunes 26 de octubre, a las 9.30h, tendrá lugar un Pleno extraordinario en el Ayuntamiento de la Bisbal del Penedès. Se tratarán los siguientes puntos:

1.-Cuenta general 2019 – Cierre y liquidación del presupuesto.

2.-Aprobación y modificación de la Ordenanza Fiscal Reguladora del IAE.

3.-Aprobación y modificación de la Ordenanza Fiscal Reguladora del IBI. Bonificación por la instalación de placas fotovoltaicas y actualización de la ordenanza.

4.-Aprobación y modificación de la Ordenanza Fiscal Reguladora del ICIO. Bonificación por instalar placas fotovoltaiques y actualización de la ordenanza.

5.-Aprobación y modificación de la ordenanza Fiscal núm. 12 reguladora de la tasa de recogida de residuos sólidos urbanos (modificación de la ordenanza de residuos para la urbanización Pineda de Santa Cristina).

6.-Dar cuenta de una sentencia judicial.

El Pleno se celebrará de forma presencial y a puerta cerrada para poder garantizar todas las medidas de prevención de contagios por la COVID-19. Posteriormente se podrá ver la gravación en Youtube.