Obertes les preinscripcions per al curs d’iniciació informàtica per a persones aturades majors de 45 anys

La Cambra de Comerç de Tarragona i el Servei d’Ocupació Municipal de la Bisbal del Penedès (SOM Bisbal) han organitzat un curs d’iniciació informàtica adreçat a persones majors de 45 anys a l’atur. El curs serà presencial i tindrà una durada de 100 hores lectives.

Segons ha explicat l’alcaldessa de la Bisbal del Penedès i responsable de l’àrea d’Ocupació, Agnès Ferré, “el que pretenem amb aquest curs és dotar els participants de coneixements i eines perquè es puguin desenvolupar de forma fluida amb les noves eines tecnològiques. Aprendran a fer el currículum, a fer tràmits amb l’administració amb el certificat digital o a fer ús del correu electrònic”.

L’objectiu del curs és que les persones que hi participen puguin cercar feina utilitzant les noves tecnologies i abordarà les següents àrees:

-Realització de tràmits electrònics amb l’administració

-Cerca de feina fent ús de les noves tecnologies

-Creació del currículum i la carta de presentació

-Escaneig de documents i retoc d’imatges

-Ús del correu electrònic

Els usuaris tindran a la seva disposició ordinadors per realitzar el curs. Si algun usuari ho prefereix, podrà portar el seu ordinador, ja sigui perquè hi té instal·lat el certificat digital o perquè prefereix familiaritzar-se amb un dispositiu propi.

Per a més informació o per a realitzar la vostra preinscripció us podeu adreçar al correu electrònic ocupacio@bisbalpenedes.comL’inici del curs està previst per al novembre, sempre que la situació sanitària ho permeti i hi hagi un mínim de preinscripcions realitzades. Les places són limitades.

Aquest curs està subvencionat per la Cambra de Comerç Tarragona i es durà a terme amb totes les mesures establertes per a la prevenció de la Covid-19.

Us recordem que el SOM Bisbal continua treballant per introduir noves ofertes laborals i accions formatives. Podeu accedir al Servei d’Ocupació Municipal a través de l’enllaç: https://bisbalpenedes.com/web/som-bisbal/

CASTELLANO | La Cámara de Comercio de Tarragona y el Servei d’Ocupació Municipal de la Bisbal del Penedès (SOM Bisbal) han organizado un curso de iniciación informática dirigido a personas mayores de 45 años en paro. El curso será presencial y tendrá una duración de 100 horas lectivas.

Según ha explicado la alcaldesa de la Bisbal del Penedès y responsable del área de Ocupación, Agnès Ferré, “lo que pretendemos con este curso es dotar a los participantes de conocimientos y herramientas para que se puedan desarrollar de forma fluida con las nuevas herramientas tecnológicas. Aprenderán a hacer el currículum, a hacer trámites con la administración con el certificado digital o a hacer uso del correo electrónico”.

El objetivo del curso es que las personas que participan en él puedan buscar trabajo utilizando las nuevas tecnologías y abordará las siguientes áreas:

                -Realización de trámites electrónicos con la administración

                -Búsqueda de trabajo haciendo uso de las nuevas tecnologías

                -Creación del currículum y la carta de presentación

                -Escaneo de documentos y retoque de imágenes

                -Uso del correo electrónico

Los usuarios tendrán a su disposición ordenadores para realizar el curso. Si algún usuario lo prefiere, podrá llevar su ordenador, ya sea porque tiene instalado el certificado digital o porque prefiere familiarizarse con un dispositivo propio.

Para  más información o para realizar vuestra preinscripción os podéis dirigir al correo electrónico ocupacio@bisbalpenedes.comEl inicio del curso está previsto para el mes de noviembre, siempre que la situación sanitaria lo permita y haya un mínimo de preinscripciones realizadas. Las plazas son limitadas.

Este curso está subvencionado por la Cámara de Comercio de Tarragona y se llevará a cabo con todas las medidas establecidas para la prevención de la Covid-19.

Os recordamos que el SOM Bisbal continúa trabajando para introducir nuevas ofertas laborales y acciones formativas. Podéis acceder al Servicio de Ocupación Municipal a través del enlace: