L’Ajuntament ha demanat una subvenció de 20.924,48€ a la Diputació per sufragar les despeses extraordinàries que ha generat la Covid-19

ENTRADA AJUNTAMENT COVID-19

La Junta de govern de l’Ajuntament de la Bisbal del Penedès ha aprovat, a petició de la Regidoria de Sanitat, la sol·licitud de 20.924,48€ a la Diputació de Tarragona per sufragar les despeses extraordinàries en matèria de salut pública a conseqüència de la Covid-19.

L’Ajuntament de la Bisbal del Penedès ha destinat un total de 22.241,08€ a material i serveis destinats a la prevenció, higiene i desinfecció, a causa de la Covid-19. Per aquest motiu ha sol·licitat una subvenció de 20.924,48€ a la Diputació de Tarragona per sufragar la despesa. En concret, l’Ajuntament de la Bisbal del Penedès ha destinat 22.241,08€ a:

-El subministrament de material preventiu per garantir la protecció dels treballadors i les treballadores municipals en els seus llocs de feina: estors motoritzats, mampares i peus amb dosificador per al gel hidroalcohòlic.

-L’adquisició d’equips de protecció individual (EPI): mascaretes 3M, mascaretes FFP2, mascaretes FFP1, gel higienitzant i líquid desinfectant per a la neteja i desinfecció d’espais públics.

-Neteja i desinfecció d’espais municipals: desinfecció extraordinària dels contenidors de residus i els carrers de diverses zones del municipi, durant els mesos de març, abril i maig.


CASTELLANO | La Junta de gobierno del Ayuntamiento de la Bisbal del Penedès ha aprobado, a petición de la Concejalía de Salud, la solicitud de 20.924,48€ a la Diputación de Tarragona para sufragar los gastos extraordinarios en materia de salud pública a consecuencia de la Covid-19.

El Ayuntamiento de la Bisbal del Penedès ha destinado un total de 22.241,08€ a material y servicios destinados a la prevención, higiene y desinfección, a causa de la Covid-19. Por ese motivo ha solicitado una subvención de 20.924,48€ a la Diputación de Tarragona para sufragar el gasto. En concreto, el Ayuntamiento ha destinado 22.241,08€ a:

-El suministro de material preventivo para garantizar la protección de los trabajadores y las trabajadoras municipales en sus puestos de trabajo: estores motorizados, mamparas y pies con dosificador para el gel hidroalcohólico.

-La adquisición de equipos de protección individual (EPI): mascarillas 3M, mascarillas FFP2, mascarillas FFP1, gel higienizante y líquido desinfectante para la limpieza y desinfección de espacios públicos.

-Limpieza y desinfección de espacios municipales: desinfección extraordinaria de los contenedores de residuos y las calles de varias zonas del municipio, durante los meses de marzo, abril y mayo.