Què hem de tenir en compte a l’hora de tornar a l’escola?

7049C37D-8180-4C24-9FCC-EDF7DAD86213

Què hem de tenir en compte a l’hora de tornar a l’escola?

-Ús obligatori de la mascareta a partir dels 6 anys

-No accediu al centre amb febre o símptomes de COVID19

-Renteu-vos sovint les mans

https://canalsalut.gencat.cat/web/.content/_A-Z/C/coronavirus-2019-ncov/material-divulgatiu/cartells-escola.pdf


CASTELLANO | ¿Qué hemos de tener en cuenta a la hora de volver al colegio?

-Uso de la mascarilla a partir de los 6 años

-No accedáis al centro con fiebre o síntomas de COVID-19

-Lavaos las manos a menudo

Más información: https://canalsalut.gencat.cat/web/.content/_A-Z/C/coronavirus-2019-ncov/material-divulgatiu/cartells-escola.pdf

2A9A6B32-503F-490E-833A-CB67C38034DC E923B559-A889-490C-8E96-76B049F63017


4C730A2D-03EF-4D6F-8960-E2AC65F18126