El Ple ordinari del 21 de setembre votarà una moció de l’ACM per “evitar que els romanents de tresoreria dels ajuntaments vagin a parar a l’estat”

El Ple ordinari del 21 de setembre votarà una moció de l’ACM per “evitar que els romanents de tresoreria dels ajuntaments vagin a parar a l’estat”

Els sis membres de l’Equip de Govern (Compromís amb la Bisbal) han signat la “Moció per la suficiència financera dels ens locals” i l’han fet arribar als regidors de l’oposició (PSC, Units per la Bisbal-FIC, Ara la Bisbal i ERC-AM) perquè, si ho consideren oportú, passin per l’Ajuntament a signar-la fins al dimarts. Aquesta moció, a més, es votarà al Ple ordinari del 21 de setembre. L’alcaldessa de la Bisbal del Penedès, Agnès Ferré, ha explicat que “es tracta d’una moció redactada des de l’Associació Catalana de Municipis i no és de partit ni de país, sinó adreçada als municipis. Es tracta d’una moció per evitar que els romanents de tresoreria dels ajuntaments vagin a parar a l’estat, com si fos un préstec, ja que aquests diners, que en el cas de la Bisbal són 206.983€, són de tots els bisbalencs i les bisbalenques i creiem que s’han de quedar aquí per destinar-los al municipi”.

Aquesta és la moció que s’ha fet arribar a tots els grups polítics amb representació al consistori: mociO ACM suficiEncia financera ens locals


CASTELLANO | El Pleno ordinario del 21 de septiembre votará una moción de la ACM para “evitar que los remanentes de tesorería de los ayuntamientos vayan a parar al estado”.

Los seis miembros del Equipo de Gobierno (Compromís amb la Bisbal) han firmado la “Moción por la suficiencia financiera de los entes locales” y se la han hecho llegar a los concejales de la oposición (PSC, Units per la Bisbal-FIC, Ara la Bisbal y ERC-AM) para que, si lo consideran oportuno, pasen por el Ayuntamiento a firmarla hasta el martes. Esta moción, además, se votará en el Pleno ordinario del 21 de septiembre. La alcaldesa de la Bisbal del Penedès, Agnès Ferré, ha explicado que “se trata de una moción redactada desde la Associació Catalana de Municipis y no es de partido ni de país, sino que está dirigida a los municipios. Se trata de una moción para evitar que los remanentes de tesorería de los ayuntamientos vayan a parar al estado, como si fuese un préstamo, ya que este dinero , que en el caso de la Bisbal son 206.983€,  es de todos los bisbalenses y las bisbalensas y creemos que se tienen que quedara aquí para destinarlo al municipio”.

Esta es la moción que se ha hecho llegar a todos los grupos políticos con representación en el consistorio: mociO ACM suficiEncia financera ens locals