Aquest dilluns 7 de setembre ha començat el curs a la Llar d’infants l’Oreneta amb totes les mesures de prevenció per la Covid-19

Aquest dilluns 7 de setembre ha començat el curs a la Llar d’infants l’Oreneta de la Bisbal del Penedès. Es tracta d’un curs especial, a causa de la pandèmia per la Covid-19 i, per aquest motiu, s’han adoptat mesures per evitar possibles brots. Cap persona que no formi part de l’equip de la llar o que no sigui un alumne/a, pot accedir a l’interior de la llar. Els familiars podran accedir al pati de la llar desinfectant-se les mans a l’entrada i seguint les fletxes marcades a terra. Cap persona podrà accedir al recinte si està en aïllament per ser positiu de Covid-19, si està en espera del resultat d’una PCR o una altra prova de diagnòstic de Covid-19, si conviu amb una persona diagnosticada de Covid-19 o si està en aïllament preventiu per contacte estret d’un positiu per Covid-19.

Els/les alumnes no podran accedir al centre educatiu si tenen febrícula o febre, tos o dificultat per respirar, mal de coll, congestió nasal, vòmits o diarrees, mal de cap o dolor muscular.

A més, des del centre s’han establert els protocols d’actuació en cas d’un possible cas de Covid-19 en un grup  i quin serà el pla d’actuació en cada cas. Podeu trobar aquesta informació al web de la Llar d’Infants l’Oreneta: www.llardinfantsloreneta.cat

A banda de les mesures, des del centre han explicat que és imprescindible que les famílies continuïn amb les mesures fora de la llar per evitar possibles contagis i detectar-los aviat, en cas que es donin.


CASTELLANO | Este lunes 7 de septiembre ha empezado el curso en la Llar d’infants l’Oreneta de la Bisbal del Penedès. Se trata de un curso especial, a causa de la pandemia por la Covid-19 y, por este motivo, se han adoptado medidas para evitar posibles brotes. Ninguna persona que no forme parte del equipo del centro o que no sea un alumno/a, puede acceder en el interior del edificio. Los familiares podrán acceder al patio desinfectándose las manos en la entrada y siguiendo las flechas marcadas en el suelo. Nadie podrá acceder al recinto si está en aislamiento por ser positivo de Covid-19, si está en espera del resultado de una prueba PCR u otra prueba de diagnóstico de Covid-19, si convive con una persona diagnosticada de Covid-19 o si está en aislamiento preventivo por contacto estrecho con un positivo por Covid-19.

Los/las alumnos/as no podrán acceder en el centro educativo si tienen febrícula o fiebre, tos o dificultad para respirar, dolor de garganta, congestión nasal, vómitos o diarreas, dolor de cabeza o dolor muscular.

Además, desde el centro se han establecido los protocolos de actuación en caso de un posible caso de Covid-19 en un grupo y cuál será el plan de actuación en cada caso. Podéis encontrar esta información en la web de la Llar d’infants l’Oreneta: www.llardinfantsloreneta.cat

Más allá de las medidas, desde el centro han explicado que es imprescindible que las familias continúen con las medidas fuera del centro para evitar posibles contagios y detectarlos pronto, en caso de que se den.