L’Ermita de Santa Cristina ha patit actes vandàlics en els últims dies

L’Ermita de Santa Cristina ha patit actes vandàlics en els darrers dies. Algú hauria accedit a l’ermita i, una vegada dins, hauria fet les destrosses que es mostren a les fotografies adjuntes i també hauria trencat, amb pedres, un focus de l’il·luminació exterior. L’Ermita de Santa Cristina forma part de la Parròquia de Santa Maria de la Bisbal. Mossèn Vladimir ha explicat que “han forçat la porta d’entrada i han amuntegat i malmès les cadires, han trepitjat els ciris i han trencat els vidres dels quadres” i ens ha fet saber que denunciarà aquests fets als Mossos d’Esquadra. Paral·lelament, ha explicat que la junta de la Parròquia de Santa Maria es reunirà per avaluar i decidir quines accions s’emprendran amb l’objectiu d’arreglar les destrosses i desperfectes.

L’equip de govern vol mostrar la seva indignació i ferm rebuig a aquestes conductes. L’alcaldessa Angès Ferré ha explicat que “tot i que l’Ermita de Santa Cristina forma part de la Parròquia de Santa Maria, és part del patrimoni històric del municipi i és un lloc molt estimat per la gent de la Bisbal. Des de l’equip de govern volem condemnar aquests fets i expressar que estem en contra de qualsevol classe de violència i vandalisme. No volem entre nosaltres persones que tenen aquesta mena d’actituds”.

L’Ermita de Santa Cristina es va edificar al voltant de l’any 1200 i va ser construïda per Bernat Jofre, poblador del lloc de Santa Cristina. Aleshores, era un edifici petit, d’estil romànic i amb un absis circular. Segles després, el creixement demogràfic de la població i la consolidació de la seva devoció van resultar en la construcció d’una nova nau, amb arcades apuntades de manera gòtica i molt més àmplia. Més tard, al segle XVI, es va construir l’habitatge per a l’ermità, adossat a l’ermita vella, i va estar habitada per ermitans que es van encarregar de cuidar el lloc i les terres del voltant fins a arribar al segle XX. L’ermita s’ha reformat en diverses ocasions. La darrera gran reforma es va fer el 1925, quan entre moltes altres obres de reforma i condicionament de l’espai, es va dividir en dos l’alçada de la vella ermita romànica i, aprofitant aquest nou pas, es va construir la nova casa de l’ermità, amb el terrat. A mitjans de segle XX s’urbanitzà la plaça, l’entorn i la font i, anys més tard, es van fer excavacions arqueològiques que van deixar a la llum el peu de l’altar de l’ermita vella.

En l’actualitat (a excepció de les afectacions que hi hagi pogut haver per causa de la Covid-19), l’Ermita de Santa Cristina acull l’Aplec de Pasqua el Dilluns de Pasqua i també s’hi fa una missa el 24 de juliol, dia de Santa Cristina.

Font de les referències històriques: Ferran Ventosa, Jordi (2020) Píndoles Bísbalenques. Capítol 12. L’Ermita. Ed. Regidoria de Cultura de l’Ajuntament de la Bisbal del Penedès: https://bisbalpenedes.com/web/2020/04/15/pindoles-bisbalenques-lermita-de-santa-cristina/


CASTELLANO | La Ermita de Santa Cristina ha sufrido actos vandálicos en los últimos días. Alguien habría accedido a la ermita y, una vez dentro, habría hecho los destrozos que se muestran en las fotografías adjuntas y también habría roto, con piedras, un foco de la iluminación exterior. La Ermita de Santa Cristina forma parte de la Parroquia de Santa María de la Bisbal. El Padre Vladimir ha explicado que “han forzado la puerta de entrada y han amontonado y dañado las sillas, han pisoteado los cirios y han roto los cristales de los cuadros” y nos ha hecho saber que denunciará estos hechos a los Mossos de Esquadra. Paralelamente, ha explicado que la junta de la Parroquia de Santa María se reunirá para evaluar y decidir qué acciones se emprenderán con el objetivo de arreglar los destrozos y desperfectos.

El equipo de gobierno quiere mostrar su indignación y firme rechazo a estas conductas. La alcaldesa Agnès Ferré ha explicado que “aunque la Ermita de Santa Cristina forma parte de la Parroquia de Santa María, es parte del patrimonio histórico del municipio y es un lugar muy querido por la gente de la Bisbal. Desde el equipo de gobierno queremos condenar estos hechos y expresar que estamos en contra de cualquier tipo de violencia y vandalismo. No queremos entre nosotros a personas que tienen este tipo de actitudes”.

La Ermita de Santa Cristina se edificó alrededor del año 1200 y fue construida por Bernat Jofre, poblador del lugar de Santa Cristina. Entonces, era un edificio pequeño, de estilo románico y con un ábside circular. Siglos después, el crecimiento demográfico de la población y la consolidación de su devoción resultaron en la construcción de una nueva nave, con arcadas apuntadas de forma gótica y mucho más amplia. Más tarde, en el siglo XVI, se construyó la vivienda para el ermitaño, adosada a la ermita vieja, y estuvo habitada por ermitaños que se encargaron de cuidar el lugar y las tierras de alrededor hasta llegar al siglo XX. La ermita se ha reformado en varias ocasiones. La última gran reforma se hizo en el 1925, cuando entre muchas otras obras de reforma y acondicionamiento del espacio, se dividió en dos la altura de la vieja ermita románica y, aprovechando este nuevo paso, se construyó la nueva casa del ermitaño, con la azotea. A mediados del siglo XX se urbanizó la plaza, el entorno y la fuente y, años más tarde, se hicieron excavaciones arqueológicas que dejaron a la vista el pie del altar de la ermita vieja.

En la actualidad (a excepción de las afectaciones que haya podido haber a causa de la Covid-19), la Ermita de Santa Cristina acoge el Aplec de Pasqua el Lunes de Pascua y también se hace una misa el 24 de julio, día de Santa Cristina.

 

Fuente de las referencias históricas: Ferran Ventosa, Jordi (2020) Píndoles Bísbalenques. Capítol 12. L’Ermita. Ed. Regidoria de Cultura de l’Ajuntament de la Bisbal del Penedès: https://bisbalpenedes.com/web/2020/04/15/pindoles-bisbalenques-lermita-de-santa-cristina/