Jove! Vols guanyar una càmera Polaroid o un altaveu portàtil? Doncs participa en el Videobox Emmascarat!

VIDEOBOX-CARTELL

Jove! Vols guanyar una càmera Polaroid o un altaveu portàtil? Doncs participa en el Videobox Emmascarat!

Si tens entre 14 i 35 anys i un perfil d’Instagram, pots participar-hi penjant un vídeo que aporti una idea creativa i original d’alguna activitat que estigui adreçada als joves i que es pugui dur a terme a la Bisbal del Penedès.

REQUISITS DE PARTICIPACIÓ

-Heu de tenir entre 14 i 35 anys.

-Penjar un vídeo (màxim d’1 minut) entre els dies 14, 15 i/o 16 d’agost de 2020. Al vídeo haureu de proposar una idea creativa i original d’alguna activitat adreçada als joves del municipi i haureu de portar mascareta.

-Perquè puguem veure els vídeos caldrà que participeu en el Videobox des d’un perfil que sigui ‘públic’. Si ho feu des d’un perfil privat, no podrem accedir-hi per veure els vostres vídeos i, per tant, no hi podreu participar.

-És imprescindible que les publicacions continguin l’etiqueta/hashtag: #VideoBoxEmmascarat

-Al vídeo hi poden sortir un màxim de 3 persones, totes amb les mascaretes de la Festa Major

-Podeu utilitzar tots els filtres que vulgueu.

Les gravacions no poden contenir cap classe de contingut ni material obscè, sexualment explícit, violent, ofensiu o difamatori. L’Ajuntament de la Bisbal del Penedès es reserva el dret de rebutjar o retirar la participació de totes aquelles publicacions que no tinguin en compte aquestes indicacions. L’Ajuntament de la Bisbal del Penedès no serà responsable, en cap cas, de les publicacions que facin tercers als seus perfils de xarxes socials.

DRETS D’IMATGE I DADES PERSONALS

Els drets de les imatges seran propietat de l’autor/a del vídeo, compartides amb el règim de copropietat que marca la normativa d’Instagram. L’Ajuntament de la Bisbal del Penedès podrà fer ús de les gravacions al web municipal, eBando, Instagram, Facebook, la revista municipal i al programa de la Festa Major de l’any següent, mencionant sempre el nom de l’autor/a o usuari/a.

Les dades facilitades pels guanyadors es tractaran de forma confidencial i només seran emprades per a la coordinació de l’entrega del premi.

JURAT

El jurat estarà format per l’alcaldessa de la Bisbal del Penedès, Agnès Ferré; el regidor de Festes, Feliu Gil; i el regidor de Joventut, Fèlix Villazán.

El veredicte es farà públic durant la segona quinzena d’agost.

PREMIS

Hi haurà dos premis que s’entregaran a les gravacions que expressin idees originals i innovadores que es puguin dur a terme a la Bisbal del Penedès de forma factible.

Primer premi: una càmera Polaroid

Segon premi: un altaveu portàtil

DESVINCULACIÓ D’INSTAGRAM

Instagram no patrocina, avala ni administra de cap manera el Videobox Emmascarat, ni està associat a aquesta iniciativa. L’usuari es desvincula totalment d’Instagram i és conscient que està proporcionant la seva informació a l’Ajuntament de la Bisbal del Penedès i no a Instagram. La informació que proporcioni només s’utilitzarà per tramitar la participació del participant i per comunicar-li el premi en cas que la seva idea resulti seleccionada com a guanyadora.

ACCEPTACIÓ DE LA NORMATIVA DEL VIDEOBOX EMMASCARAT

La simple participació en el Videobox Emmascarat implica l’acceptació de les condicions de participació que s’exposen en aquest text en la seva totalitat. En cas que l’usuari no estigui d’acord amb elles (en cas de ser menor d’edat, en cas que els seus tutors legals no hi estiguin d’acord), l’usuari no haurà de continuar amb les passes per participar en el Videobox Emmascarat.


CASTELLANO

¡Joven! ¿Quieres ganar una cámara Polaroid o un altavoz portátil? ¡Pues participa en el Videobox Enmascarado!

Si tienes entre 14 y 35 años y un perfil de Instagram, puedes participar colgando un vídeo que aporte una idea creativa y original de alguna actividad que esté dirigida a los jóvenes y que se pueda llevar a cabo en la Bisbal del Penedès.

REQUISITOS DE PARTICIPACIÓN

-Tenéis que tener entre 14 y 35 años.

-Colgar un vídeo (máximo de 1 minuto) entre los días 14, 15 y/o 16 de agosto de 2020. En el vídeo deberéis proponer una idea creativa y original de alguna actividad dirigida a los jóvenes del municipio y tendréis que llevar la mascarilla.

-Para que podamos ver los vídeos será necesario que participéis en el Videobox desde un perfil que sea ‘público’. Si lo hacéis desde un perfil privado, no podremos acceder para ver vuestros vídeos y, por tanto, no podréis participar.

-Es imprescindible que las publicaciones contengan la etiqueta/hashtag: #VideoBoxEmmascarat

-En el vídeo pueden salir un máximo de 3 personas, todas con las mascarillas de la Fiesta Mayor.

-Podéis utilizar todos los filtros que queráis.

Las grabaciones no pueden contener ningún tipo de contenido ni material obsceno, sexualmente explícito, violento, ofensivo o difamatorio. El Ayuntamiento de la Bisbal del Penedès ser reserva el derecho de rechazar o retirar la participación de todas aquellas publicaciones que no tengan en cuenta estas indicaciones. El Ayuntamiento de la Bisbal del Penedès no será responsable, en ningún caso, de las publicaciones que hagan terceros en sus perfiles de redes sociales.

DERECHOS DE IMAGEN Y DATOS PERSONALES

Los derechos de las imágenes serán propiedad del autor/a del vídeo, compartidas con el régimen de copropiedad que marca la normativa de Instagram. El Ayuntamiento de la Bisbal del Penedès podrá hacer uso de las grabaciones en la web municipal, eBando, Instagram, Facebook, la revista municipal y el programa de la Fiesta Mayor del año siguiente, mencionando siempre el nombre del/la autor/a o usuario/a.

Los datos facilitados por los ganadores se tratarán de forma confidencial y solamente serán utilizados para la coordinación de la entrega del premio.

JURADO

El jurado estará formado por la alcaldesa de la Bisbal del Penedès, Agnès Ferré; el concejal de Fiestas, Feliu Gil; y el concejal de Juventud, Félix Villazán.

El veredicto ser hará público durante la segunda quincena de agosto.

PREMIOS

Habrá dos premios que se entregarán a las grabaciones que expresen ideas originales e innovadoras que se puedan llevar a cabo en la Bisbal del Penedès de forma factible.

Primer premio: una cámara Polaroid

Segundo premio: un altavoz portátil

DESVINCULACIÓN DE INSTAGRAM

Instagram no patrocina, avala ni administra de ninguna manera el Videobox Enmascarado, ni está asociado a esta iniciativa. El usuario se desvincula totalmente de Instagram y es consciente de que está proporcionando su información al Ayuntamiento de la Bisbal del Penedès y no a Instagram. La información que proporcione solo se utilizará para tramitar la participación del usuario y para comunicarle el premio en el caso que su idea resulte seleccionada como ganadora.

ACEPTACIÓN DE LA NORMATIVA DEL VIDEOBOX ENMASCARADO

La simple participación en el Videobox Enmascarado implica la aceptación de las condiciones de participación que se exponen en este texto en su totalidad. En caso que el usuario no esté de acuerdo con ellas (en caso de ser menor de edad, en caso que sus tutores legales no estén de acuerdo), el usuario no deberá continuar con los pasos para participar en el Videobox Enmascarado.