Comença la tercera Auditoria Ciutadana de l’Ajuntament de la Bisbal del Penedès

AUDITORIA CIUTADANA 2020

Aquest dilluns 10 d’agost l’alcaldessa Agnès Ferré ha convocat a l’Ajuntament diversos bisbalencs, escollits per sorteig, per a dur a terme l’Auditoria Ciutadana, una proposta que es tira endavant per tercera vegada a la Bisbal i que consisteix a apropar la gestió de la comptabilitat municipal a la ciutadania.

L’Ajuntament de la Bisbal del Penedès va aprovar, el 19 de juny de 2017, el primer Reglament d’Organització Municipal (ROM) de l’Ajuntament. El ROM conté un total de 138 articles, alguns dels quals van adreçats directament a la ciutadania. El document aprovat contempla que els bisbalencs i les bisbalenques puguin emetre preguntes perquè siguin contestades en els Plens Ordinaris així com defineix els mitjans d’informació sobre la gestió municipal adreçats a la ciutadania, com poden ser el Ple municipal, la revista municipal, el web i les xarxes socials, eBando, la cartelleria, la convocatòria de processos de participació ciutadana, el taulell d’anuncis o els pregons, entre altres. L’article 83 del ROM se centra en l’Auditoria Ciutadana que, justament ara, s’ha posat en marxa. Funciona de la següent manera: es trien 10 bisbalencs o bisbalenques a l’atzar i se’ls convoca per participar en l’”Auditoria Ciutadana” i, durant els 15 dies previs a la Comissió de Comptes, que tindrà lloc el 21 d’agost, poden consultar documentació, com ara factures, relacionada amb la comptabilitat de l’Ajuntament.

De les deu persones seleccionades, dues han assistit a la reunió amb l’alcaldessa, qui les ha convidat a venir a consultar documentació relacionada amb els comptes de l’Ajuntament durant els dies previs a la Comissió de Comptes que, tot i ser un acte tancat al públic, les deu persones triades per fer l’Auditoria Ciutadana hi podran assistir. A més, han rebut un dossier amb el pressupost de l’any 2019 i la Memòria del Model Compte General any 2019.

L’alcaldessa de la Bisbal, Agnès Ferré, ha explicat que “l’Auditoria ciutadana permet acostar el funcionament de la comptabilitat municipal a la ciutadania. Per a nosaltres aquest fet es tradueix en un acte de transparència per part del govern però, alhora, creiem que pot ajudar a que les persones que no estan gaire familiaritzades amb el funcionament d’un ajuntament, puguin adonar-se de la seva complexitat i de com funciona un pressupost municipal. Això pot ajudar a que la ciutadania entengui per què de vegades les coses no es poden fer amb la rapidesa que espera la ciutadania, ja que s’han de seguir unes determinades passes abans d’aprovar una despesa o una inversió”.

Text complet del ROM: https://bisbalpenedes.com/web/wp-content/uploads/2017/09/BISBALROM2017.pdf


CASTELLANO | Hoy lunes 10 de agosto la alcaldesa Agnès Ferré ha convocado en el Ayuntamiento de la Bisbal a varios bisbalencs, escogidos por sorteo, para llevar a cabo la Auditoría Ciudadana, una propuesta que hace por tercera vez en la Bisbal y que consiste en acercar la gestión de la contabilidad municipal a la ciudadanía.

El Ayuntamiento de la Bisbal del Penedès aprobó, el 19 de junio del 2017, el primer Reglamento de Organización Municipal (ROM) del Ayuntamiento. El ROM contiene un total de 138 artículos, algunos de los cuales van dirigidos directamente a la ciudadanía. El ROM contempla que los bisbalencs y las bisbalencas puedas emitir preguntas para que sean contestadas en los Plenos Ordinarios así como define los medios de información sobre la gestión municipal dirigidos a la ciudadanía, como pueden ser el Pleno municipal, la revista municipal, la web y las redes sociales, eBando, la cartelería, la convocatoria de procesos de participación ciudadana, el tablón de anuncios o los pregones, entre otros. El artículo 83 del ROM se centra en la Auditoría Ciudadana que, justo ahora, se ha puesto en marcha. Funciona de la siguiente manera: se escogen 10 bisbalencs o bisbalenques al azar y se los convoca a participar en la “Auditoría Ciudadana” y, durante los 15 días previos a la Comisión de Cuentas, que tendrá lugar el 21 de agosto, pueden consultar documentación, como por ejemplo facturas, relacionada con la contabilidad del Ayuntamiento.

De las diez personas seleccionadas, dos han asistido a la reunión con la alcaldesa, quién las ha invitado a venir a consultar documentación relacionada con las cuentas del Ayuntamiento durante los días previos a la Comisión de Cuentas que, aunque sea un acto cerrado al público, las diez personas escogidas para hacer la Auditoría Ciudadana podrán asistir al mismo. Además, han recibido un dosier con el presupuesto del año 2019 y la Memoria del Modelo Cuenta General año 2019.

La alcaldesa de la Bisbal, Agnès Ferré, ha explicado que “la Auditoría ciudadana permite acercar el funcionamiento de la contabilidad muncipal a la ciudadanía. Para nosotros este hecho se traduce en un acto de transparencia por parte del gobierno pero, a la vez, creemos que puede ayudar a que la ciudadanía entienda por qué a veces las cosas no se pueden hacer con la rapidez que espera la ciudadanía, ya que se tienen que seguir unos determinados pasos antes de aprobar un gasto o una inversión”.

Texto completo del ROM https://bisbalpenedes.com/web/wp-content/uploads/2017/09/BISBALROM2017.pdf