L’Ajuntament de la Bisbal inicia una campanya per promoure un bon ús de les illes de contenidors

contenidors-2020-avis-E01
Un dels cartells de la campanya

L’Ajuntament de la Bisbal del Penedès inicia una campanya de conscienciació i sensibilització amb l’objectiu de millorar la gestió dels residus per part de la ciutadania.

Amb la finalització de l’estat d’alarma, el municipi ha vist incrementat el nombre de residus abocats a la via pública, sovint al voltant de les illes de contenidors del municipi i, per aquest motiu, engega una campanya per fer pedagogia i sensibilitzar la població sobre el bon ús dels contenidors.

A partir d’aquesta setmana, les illes de contenidors del municipi mostraran cartells amb diversos missatges que pretenen cridar l’atenció d’aquelles persones que es disposin a fer un mal ús dels contenidors. Es tracta de missatges com “ETS TU QUI DEIXA LA BROSSA FORA DEL CONTENIDOR? No siguis incívic/a i deixa cada residu al seu lloc”, “NO ET RENTIS LES MANS / sense, abans, haver deixat cada residu al seu lloc” o “NO JUGUIS BRUT. Com et sentiries si algú deixa un munt de brossa a la teva porta?”.

El Regidor de Gestió de Residus, Fèlix Villazán, ha explicat que “des de l’entrada a la nova normalitat hem notat un increment de conductes incíviques relacionades amb l’abandonament de residus i deixalles a la via pública, una situació que hem pogut comprovar que també estan patint altres municipis de la comarca. Tenint en compte aquesta situació i amb l’objectiu de pal·liar la problemàtica de l’incivisme i dels abocaments d’escombraries i residus a la via pública, hem decidit iniciar aquesta campanya amb l’objectiu de sensibilitzar la població, fer pedagogia i informar sobre les bones pràctiques en matèria de separació i gestió de residus”.

Villazán ha detallat que “la campanya s’estructura en diversos cartells que contenen uns missatges adreçats tant als veïns que viuen tot l’any al municipi com a aquells que hi tenen una segona residència amb l’objectiu que, aquelles persones que estiguin a punt de dur a terme una acció incívica, s’interroguin sobre si la seva conducta és l’adequada. Amb aquesta campanya volem sensibilitzar la població perquè faci un bon ús dels recursos en matèria de gestió de residus i prengui consciència de que, per exemple, les bosses d’escombraries s’han de deixar dins dels contenidors i no a la via pública, encara que el contenidor estigui al costat. D’altra banda, els cartells també informen sobre la recollida de voluminosos a domicili, que es fa una vegada al mes, i sobre el servei del Punt Verd, on la ciutadania pot portar molts tipus de residus els 365 dies de l’any”.

Més enllà d’aquesta campanya, el passat 1 de juliol la Regidoria de Gestió de Residus va tornar a ampliar l’horari del Punt Verd -ara s’hi poden portar residus de dilluns a diumenge en horari de matí i tarda- i durà a terme dues recollides de residus a domicili durant el mes de juliol. A més, l’Ajuntament ha tornat a instal·lar els contenidors per a restes de poda durant el mes de juliol perquè aquells veïns que no hagin pogut netejar els seus jardins i parcel·les durant el confinament puguin fer-ho ara portant els residus al contenidor destinat a les restes de poda i jardineria.


MAGO CONTENEDORSCASTELLANO | El Ayuntamiento de la Bisbal del Penedès inicia una campaña de concienciación y sensibilización con el objetivo de mejorar la gestión de los residuos por parte de la ciudadanía.

Una vez finalizado el estado de alarma, el municipio ha visto incrementada la cantidad de residuos vertidos en la vía pública, a menudo alrededor de las islas de contenedores del municipio y, por este motivo, ha arrancado una campaña para hacer pedagogía y sensibilizar a la población sobre el buen uso de los contenedores.

A partir de esta semana, las islas de contenedores del municipio mostrarán carteles con varios mensajes que pretenden llamar la atención de aquellas personas que es disposin a fer un mal ús dels contenidors. Se trata de mensajes como “¿ERES TÚ QUIÉN DEJA LA BASURA FUERA DEL CONTENEDOR? No seas incívico/a y deja cada residuo en su sitio”, “NO TE LAVES LAS MANOS / sin, antes, haber dejado cada residuo en su sitio” o “NO JUEGUES SUCIO. ¿Cómo te sentirías si alguien deja un montón de basura en tu puerta?”.

El Conejal de Gestión de Residuos, Fèlix Villazán, ha explicado que “desde la entrada a la nueva normalidad hemos notado un incremento de conductas incívicas relacionadas con el abandono de residuos y deshechos en la vía pública, una situación que hemos podido comprobar que también están sufriendo otros municipios de la comarca. Teniendo en cuenta esta situación y con el objetivo de paliar la problemática del incivismo y de los vertidos de basura y residuos en la vía pública, hemos decidido iniciar esta campaña con el objetivo de sensibilizar a la población, hacer pedagogía e informar sobre las buenas prácticas en materia de separación y gestión de residuos”.

Villazán ha detallado que “la campaña se estructura en varios carteles que contienen unos mensajes dirigidos tanto a los vecinos que viven todo el año en el municipio como a aquellos que tienen aquí una segunda residencia con el objetivo de que, aquellas personas que estén a punto de llevar a cabo una acción incívica, se interroguen acerca de si conducta es la adecuada. Con esta campaña queremos sensibilizar a la población para que haga un buen uso de los recursos en materia de gestión de residuos y tome consciencia de que, por ejemplo, las bolsas de basura se tienen que dejar dentro de los contenedores y no en la vía pública, aunque el contenedor esté al lado. Por otro lado, los carteles también informan sobre la recogida de voluminosos a domicilio, que se hace una vez al mes, y sobre el servicio del Punt Verd, donde la ciudadanía puede llevar muchos tipos de residuos los 365 días del año”.

Más allá de esta campaña, el pasado 1 de julio la Concejalía de Gestión de Residuos volvió a ampliar el horario del Punt Verd -ahora se pueden llevar residuos de lunes a domingo en horario de mañana y de tarde- y llevará a cabo dos recogidas de residuos a domicilio durante el mes de julio. Además, el Ayuntamiento ha vuelto a instalar los contenedores para restos de poda durante el mes de julio para que aquellos vecinos que no hayan podido limpiar sus jardines y parcelas durante el confinamiento puedan hacerlo ahora llevando los residuos al contenedor destinado a los restos de poda y jardinería.