Avís d’afectacions en el trànsit per la construcció de la rotonda de la C-51

200625 OBRES C-51

L’Ajuntament de la Bisbal del Penedès us informa que, amb motiu de les obres de la rotonda de la C-51, del 29 de juny i fins a la segona quinzena d’agost es produiran afectacions en el trànsit.

Segons se’ns ha informat des de l’empresa que realitza les obres, el trànsit de la carretera C-51z estarà tallat a partir de l’Esplai (en direcció Santa Cristina – Valls) i el vial lateral que habitualment utilitzen els veïns de l’Esplai, Can Gordei, la Masieta i Santa Cristina per accedir al nucli urbà estarà tallat al trànsit.

Per tant, els veïns que surtin de l’Esplai o la Masieta, només podran girar a la dreta. En cas d’haver d’anar direcció Valls o al nucli urbà de la Bisbal, hauran d’anar primer fins a la rotonda de la Miralba.

Els veïns de Can Gordei que vulguin anar direcció Valls o al nucli de la vila també hauran d’anar fins a la rotonda de la Miralba.

Els veïns de la Pineda de Santa Cristina hauran d’anar fins a la rotonda de Masllorenç per accedir a la C-51, ja que no podran accedir a la C-51z a direcció l’Esplai, perquè estarà tallada.

L’empresa que du a terme les obres senyalitzarà i indicarà totes les afectacions del trànsit.


CASTELLANO | El Ayuntamiento de la Bisbal del Penedès os informa que, con motivo de las obras de la rotonda de la C-51, del 29 de junio y hasta la segunda quincena de agosto se producirán afectaciones en el tráfico.

Según se nos ha informado desde la empresa que realiza las obras, el tráfico de la carretera C-51z estará cortado a partir de l’Esplai (en dirección Santa Cristina-Valls) y el vial lateral que habitualmente utilizan los vecinos de l’Esplai, Can Gordei, la Masieta y Santa Cristina para acceder al núcleo urbano estará cortado al tráfico.

Por tanto, los vecinos que salgan de l’Esplai o la Masieta, solo podrán girar a la derecha. En caso de tener que ir dirección Valls o al núcleo urbano de la Bisbal, deberán ir primero hasta la rotonda de la Miralba.

Los vecinos de Can Gordei que quieran ir dirección Valls o al núcleo de la Bisbal también tendrán que ir hasta la rotonda de la Miralba.

Los vecinos de la Pineda de Santa Cristina deberán ir hasta la rotonda de Masllorenç para acceder a la C-51, ya que no podrán acceder a la C-51z en dirección l’Esplai, porqué estará cortada.

La empresa que realiza las obras señalizará e indicará todas las afectaciones de tráfico.