Ja es pot tornar a portar roba usada als contenidors d’Humana

La Regidoria de Benestar Social informa la ciutadania que ja es pot tornar a portar roba usada als contenidors d’Humana, la recollida de la qual s’havia suspès temporalment a causa de la pandèmia de Covid-19. La roba usada s’ha de dipositar sempre als contenidors d’Humana i no als contenidors de rebuig.

En aquests contenidors hi podeu dipositar roba per ser usada de nou o roba per a ser tractada en un centre de residus per a la seva disposició final. Per tant, tot aquell residu de roba que vulgueu llençar, l’heu de portar als contenidors d’Humana. Al municipi n’hi ha sis, ubicats en els següents punts:

 • Punt Verd (camí del Gosch s/n)
 • Avinguda del Priorat s/n
 • Avinguda Colom, 13
 • Carrer General Romagosa, 6
 • Can Gordei, 25 B
 • Baix Penedès, 63-65

Als contenidors d’Humana s’hi pot dipositar roba, calçats, complements o tèxtil de la llar.


CASTELLANO | La Concejalía de Bienestar Social informa a la ciudadanía que ya se puede volver a llevar ropa usada a los contenedores de Humana, la recogida de la cual se había suspendido temporalmente a causa de la pandemia de Covid-19. La ropa usada se tiene que depositar siempre en los contenedores de Humana y no en los contenedores de rechazo.

En estos contenedores podéis depositar ropa para ser usada nuevamente o ropa para ser tratada en un centro de residuos para su disposición final. Por lo tanto, todo aquel residuo que queráis desechar lo tenéis que llevar a los contenedores de Humana. En el municipio hay seis, ubicados en los siguientes puntos:

 • Punt Verd (camí del Gosch s/n)
 • Avinguda del Priorat s/n
 • Avinguda Colom, 13
 • Carrer General Romagosa, 6
 • Can Gordei, 25 B
 • Baix Penedès, 63-65

En los contenedores de Humana se puede depositar Ropa, calzados, complementos o textil del hogar.