L’Ajuntament de la Bisbal del Penedès fa els primers passos per enderrocar la masia de la Miralba

MASIA LA MIRALBA

L’Ajuntament de la Bisbal del Penedès està treballant en el futur enderroc de la masia del carrer Gladiol número 8 de La Miralba.

La Junta de govern del dilluns 8 de juny va aprovar contractar el servei de redacció del projecte tècnic d’enderroc, la direcció de l’execució de l’obra i la coordinació de seguretat i salut en la fase d’execució amb l’empresa Disseny i Arquitectura Taller Pericial S.L. per un import de 5.826,15€ (IVA inclòs).

Segons ha explicat l’alcaldessa i responsable de l’àrea d’Urbanisme, Agnès Ferré, “la masia està en mal estat de conservació i està ubicada en una parcel·la adjacent al local social de la Miralba. L’aprovació d’aquest contracte és un primer pas per dur a terme l’enderroc i, posteriorment, instal·lar-hi els equipaments que es creguin convenients, sempre tenint en compte els suggeriments i les propostes que ens facin arribar des de l’associació de veïns del barri”.

La Junta de Govern del 9 de novembre de 2018 va adjudicar a l’Ajuntament de la Bisbal del Penedès la finca on hi ha la masia que s’enderrocarà, després que no es pogués adjudicar la venda de la finca per subhasta pública.


CASTELLANO | El Ayuntamiento de la Bisbal del Penedès está trabajando en el futuro derribo de la masia de la calle Gladiol número 8 de La Miralba.

La Junta de gobierno del lunes 8 de junio aprobó contratar el servicio de redacción del proyecto técnico de derribo, la dirección de la ejecución de la obra y la coordinación de seguridad y salud en la fase de ejecución con la empresa Disseny i Arquitectura Taller Pericial S.L. por un importe de 5.826,15€ (IVA incluido).

Según ha explicado la alcaldesa y responsable del área de Urbanismo, Agnès Ferré, “la masía está en mal estado de conservación y está ubicada en una parcela adyacente a la del local social de la Miralba. La aprobación de este contrato es un primer paso para llevar a cabo el derribo y, posteriormente, instalar allí los equipamientos que se crean convenientes, siempre teniendo en cuenta las sugerencias y las propuestas que nos hagan llegar desde la asociación de vecinos del barrio”.

La Junta de Gobierno del 9 de noviembre de 2018 adjudicó al Ayuntamiento de la Bisbal del Penedès la finca donde está la masía que se derribará después de que no se pudiese adjudicar la venta de la finca mediante subasta pública.